Om oss - Trondhjemsridtet 1919

En forening

Trondhjemsridtet 1911 er en ideell organisasjon. Foreningen har som formål å fremme interessen for aktiv bruk av eldre veteranmotorsykler i Norge, gjennom deltakelse i lange løp på historiske veier. Foreningens prioriterte aktivitet er å arrangere Trondhjemsridtet basert på det historiske landeveisløpet for motorsykler som ble arranger i perioden 1919-1924 (Norges første offisielle løp for motorkjøretøy). Gjennom Trondhjemsridtet opplever deltakere en unik blanding av kulturarv og aktiv bruk, som bidrar til å bevare og videreføre historien om motorsykkelkulturen i Norge. Som medlemmer i foreningen opptas de som ønsker å bidra til at foreningens formål blir oppfylt. Alle medlemmer må aktivt ta del i foreningens arrangementer. Ingen medlemmer eller tillitsvalgte mottar lønn eller honorar. Alle aktiviteter er dugnadsbaserte.


Et kulturhistorisk motorsykkelløp

Trondhjemsridtet er det originale motorcycleløpet, Norges eldste og lengste veteranmotorsykkelløp, og derfor en viktig del av landets rike motorhistorie. Løpet er dedikert til entusiaster og eiere av riktig gamle motorsykler (70 år eller mer) som ønsker å oppleve den unike følelsen av å kjøre historiske kjøretøy på vakre, historiske veier gjennom Sør-Norge over fire dager. Trondhjemsridtet er det eneste nordiske motorsykkel arrangementet som gjennomføres i samarbeid med FIVA, den internasjonale sammenslutningen for vern av historiske kjøretøy. Trondhjemsridtet støttes også av Norsk Motor Klubb (NMK), Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) og Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC).

Aktivt motorhistorisk kulturvern

Trondhjemsridtet tar museet ut på veien og gir deltakerne flotte opplevelser med både motorsykkelkultur og aktivt kulturvern. Dette historiske løpet er ikke bare en utholdenhetstest for fører og veteranmotorsykkel - det er en feiring av motorsykkelhistorisk kulturarv og lidenskap. Bli med på en spennende reise gjennom tidens skiftende landskap og oppdag gleden ved å utforske historiske landeveier på to veteranmotorsykkelhjul.


Vårt slagord: Det originale motorcycleløpet !

Vår visjon: Vi gjenskaper historien og kjører museet ut på veiene


Kontaktinformasjon: trondhjemsridtet1919@gmail.com

About us - Trondhjemsridtet 1919

An association

Trondhjemsridtet 1911 is a non-profit organization. The association's purpose is to promote interest in active use of older pre/post vintage motorcycles in Norway, through participation in endurance rallies along historic routes. The association's primary activity is to arrange Trondhjemsridtet, based on the historic road race for motorcycles that was organized in the period 1919-1924 (the first official race for motor vehicles in Norway). Members of the association are those who wish to contribute to the achievement of the association's objectives. All members must actively take part in the association's events. No members or representatives receive any salary or pay. All activities are based om voluntary work.

 

A historical motorcycle event

Trondhjemsridtet is the original motorcycle endurance race and brings the museum to the road, showcasing the rich cultural heritage of vintage motorcycles. For enthusiasts and owners of historical motorbikes, this event celebrates motorcycle culture and history in a unique way. Join us in preserving and promoting the traditions of motorcycling through active participation and appreciation. Trondhjemsridtet is the only Nordic motorcycle event promoted by FIVA, the international federation of historic vehicles. Trondhjemsridtet is also supported by Norsk Motor Klubb (NMK), Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) and Norsk Veteran Motorsykkel Club (NVMC).

 

Active motorcycle history, culture and heritage

Experience the thrill of vintage motorcycles in action at Trondhjemsridtet, Norway's oldest and longest-running motorcycle road race for veteran, vintage and post-vintage motorcycles. Immerse yourself in the fascinating world of motorcycling history while contributing to the cultural heritage of the sport. Discover the beauty of motorcycle culture through this event that blends tradition, passion, and the joy of riding for enthusiasts and vintage motorcycle owners alike.

 

Our slogan is: The original motorcycle race !

Our vision is: We recreate history and ride the museum out on the roads


Contact us at: trondhjemsridtet1919@gmail.com