Traseen

8 MAI:ROADBOOK ER KLAR OG SENDES UT

ROADBOOK ER NÅ KLAR OG SENDES STRAKS UT PR EMAIL ELLER DROP-BOX. DU FÅR DEN I PAPIRFORMAT VED START, MEN DET ANBEFALES Å LASTE DEN NED PÅ EN SMARTPHONE OM DU HAR EN SLIK, FOR HAR DU DEN PÅ LOMMA. (EKS: IPHONE: IBOOKS) UANSETT ANBEFALER VI AT DU GJØR DEG KJENT MED SYSTEMET ALLEREDE NÅ

ROADBOOK IS READY AND WILL BE FORWARDED BY EMAIL OR DROP-BOX. WE RECOMMEND YOU DOWNLOAD IT AND STUDY IT NOW, JUST TO GET FAMILIAR WITH THE SYSTEM BEFORE START. IF YOU HAVE A SMARTPHONE WE ALSO RECOMMEND DOWNLOADING TO THIS ONE, AS YOU THEN WILL HAVE THE WHOLE RAODBOOK IN YOUR POCKET. (EX: IPHONE: IBOOKS)

ROADBOOK IST FERTICH UND WIRD ABGESCHICKT ALS EMAIL ODER DROPBOX. WIR EMPFEHLEN DOWNLOADING UND DASS SIE SICH DIES SYSTEM KENNEN LERNEN. HABEN SIE EINEN SMARTPHONE EMPFEHLEN WIR DOWNLOADEN AN DISESEM, (ZB IPHONE: IBOOKS.)

Din overskrift

FORKLARING TIL KARTENE

Kartene er i målestokk 1:335000. De er nummerert med Bokstaver og nummer/Delnummer pr dag.

Pilene er nummerert og angir hvor du skal kjøre- normalt i stigende rekkefølge. Dette er angitt i Roadbook.

Pilene skal kjøres gjennom slik de er avmerket på kartet.

Ved siden av pilene er pilnummeret angitt i et rødt merke. Det Røde nummererte merket er klistret over veier du ikke skal kjøre, dvs er det et rødt merke over en vei- skal du betrakte denne som stengt for deg. I tillegg er det i Roadbooken avmerket hvor de forskjellige pilene på kartet er- selv om dette blir litt grovt angitt. Hensikten er å gi deg færre vegvalg  og lettere navigering . Hovedhensikten er å lede deg inn på vår rute som er lagt til de morsomste og minst trafikerte vegene. Normalt vil du"Kjøre På Kartet" og bruke Roadbook som detaljanviser og korrektiv der du er i tvil. Det er derfor viktig at du stopper ofte og synkroniserer deg selv, kartet og Roadbook. 

På kartet er det også noe Blå punkter. Dette er referansepunkter mellom Roadbook og Kartet, slik at du vet hvor på kartet du er når du finner dette merket i roadbook. Da er DU , kartet og Roadbook "synkronisert".

KP betyr Kontrollpunkt (Control Point) og angir start og slutt på en etappe med hhv UT og INN. Her finner du både start- og målflagg, og blir anvist parkering osv.

Oversikt 1919 og 2012.

LØYPEN ER LAGT UBETYDELIG OM I 2012 FOR Å FÅ MEST MULIG TIDSRIKTIGE VEIER MED LITE TRAFIKK. DE STØRSTE AVVIKENE ER MERKET MED RØDT PÅ KARTET. LANGS HOVEDVEIENE KJØRER VI SMÅVEIER PARALLELT. TOTAL LENGDE ER 1153 KM

DAG 1. Lørdag 26/5 2012

DAG1.
Prøveløpet starter på Mortens kro på Gjelleråsen som ligger langs den opprinnelige løypa. Her kan vi sette igjen tilhengere, biler osv som vi henter igjen når vi kommer tilbake hit om fire dager. Parkering på eget ansvar!
Vi følger gml. Trondheimsveien over Skedsmokorset-Kløfta, og videre langs tidligere RV2 mot Kongsvinger, og så krysser Glomma ved Funnefoss. 

Fra Kongsvinger til Opaker Gård for lunch - i et eget stabbur for oss!. Videre gjennom Elverum til første overnatting på Rena. Dette blir en fin oppvarmingsdag - for fører og sykkel!

 Dagens etappe er ca 220Km fordelt på 2 deletapper


Start Mortens kro : http://mortenskro.no

Kaffe 1: http://www.maarudgaard.no .

Lunch 1 : http://www.opaker.no

Overnatting 1: http://osterdalenhotell.no

KART A: Dag 1 Etappe1 ( Day 1 Leg 1) Fra KP1 UT/ Start til KP2/ INN, lunch Opaker Gård

Dag 1. lørdag 26/5 2012 forts

KART B: Dag 1 etappe2 Fra KP2 /UT til KP3/ INN, overnatting Rena

DAG 2. Søndag 27/5 2012

Dag 2.
Fra Rena følger vi RV3 ca 10 km før vi krysser Glomma ved Steinvik og følger østsiden av elva til Koppang. Vi fortsetter videre til Åkrestrømmen for kaffepause på Øiseth Hotell, og derfra fortsetter vi langs originalruta over Tynset til Tolga med lunch på Malmplassen.  Herfra delvis langs RV30 og inn på gammel kongeveg ved Os kirke til Røros.Det var her løypa gikk i 1919, da dagens RV30 enda ikke var bygget. Videre tar vi gamleveien over Glåmos hvor vi passerer Glommas utspring - og fortsetter over dagens høyeste punkt 700moh ved Ruglsjøen til Ålen Skisenter (!)  hvor det blir kaffepause på Steinstrøstuggu. Herfra videre over Støren (kanskje innom Størens Bageri og titter på bildet av Bør Børson på Arnt Grøs Indian??) og inn på gammel, farlig  og smal vei delvis helt til overnatting på Tiller ca 7 km før Trondhjem. 
Dagens etappe blir 362km fordelt på 3 deletapper. 

Kaffepause 1  : Øiseth Hotel, Åkrestrømmen.

Lunch 2: http://www.malmplassen.no

Kaffepause 2: Steinstrøstuggu, Ålen Skisenter

Overnatting 2: http://www.choicehotels.no/quality/no/trondheim-hotel-quality-no001-no?cid=1709015&tab=0

KART C, . Dag 2 etappe1 , Del 1. KP3/UT til KP4/ INN

Dag 2. Søndag 27/5 2012 forts

.

KART D Dag 2 etappe 1 Del 2 TIL KP 4 /INN

Dag 2. Søndag 27/5 2012 forts

KART E. Dag 2 etappe 2. KP4/UT tilKP5/INN

Dag 2 Søndag 27/5 2012 forts

KART F. Dag 2 etappe 3. KP5/UT til KP6/INN

DAG 3. Mandag 28/5 2012

Dag3.
Fra Tiller kjører vi inn til  Trondhjem sentrum, (Transport etappe), og starter fra Torget ved Olavstatuen. Herfra videre langs mest mulig gammel veg langs kysten til Orkanger, og videre til Storås. Her kjører vi på Gammelbrua som ble brukt i 1919 og vi tar kaffepause på Puben. Vi fortsetter  videre oppover dalen på sideveier mot Oppdal hvor vi siste delen kjører gammel pilgrimsveg og kongeveg til Aune/Oppdal  hvor det var Benzindepot i 1919. Vi fortsetter delvis langs E6 (sorry- intet valg) til lunch på Kongsvold Fjellstue med viltgryte, hjemmebakt brød, kaffe og sjokoladekake. Her bør vi få i oss mye varmt, da vi fortsetter mot Hjerkinn jernbanestasjon (1017 moh). Dersom været ikke hindrer oss pga snø osv kjører vi via Folldal langs Nasjonal Turistveg Rondevegen til en litt lengre oppvarmings- og kaffepause på Spidsbergseter på toppen av Venabygdsfjellet, ca 1100 moh. Herfra går det bratt ufor mot Ringebu hvor vi fra Fåvang følger dalens vestside til Øyer og siste overnatting på Hafjell Hotell.
Dersom vi hindres av snø over Venabygdsfjellet, tar vi den opprinnelige løypa fra Hjerkinn over Dombås og nedover Gudbrandsdalen mot Ringebu på begge sider av E6.
Dette blir en lang og kald dag, og vi satser på at gamle Scheblere og Amals greier tynnlufta!

 Dagens etappe :
377km fordelt på tre etapper.  

Kaffepause :  Kroa Storås


Lunch  :   http://www.kongsvold.no/ 

Kaffepause : Spidsbergseter.

Hotell :   http://www.hafjellresort.no

KART G Dag 3 etappe 1 Del 1 KP6/UT til KP7/INN

Dag 3 Mandag 28/5 2012 forts

KART H. Dag 3 etappe 1 Del 2 Inn til KP7/INN

Dag 3 Mandag 28/5-2012 forts

KART I Dag 3 etappe 2.Del 1 FRA KP7/UT til KP8/INN

Dag 3 Mandag 28/5-2012 forts

KART K Dag 3 etappe 2. Del 2 Til KP8/INN

DAG 4. Tirsdag 29/5-2012 .

Dag 4.
Fra Øyer kjører vi sørover gamle E6 som også var originalvegen gjennom Lillehammer. Herfra sørover langs gammel og smal grusveg ned mot Mjøsa over Brøttum stasjon til Moelv. Krysser over Mjøsbrua og fortsetter over gammel veg med utsiktspunkt til Gjøvik. Videre langs originalløypa gjennom Raufoss til Eina, langs Einavannets vestside,  og over Lygnaseter til Brandbu til NVMCs lokaler. Herfra opp på Hadelandsåsen og langs gammel pilgrimsveg/Kongeveg  over Søsterkirkene og Grua til Hakadal og dalens østside via grusveger til mål på Mortens Kro hvor vi startet 4 dager tidligere. Her blir det et lett varmt måltid m/kaffe osv i forbindelse med utdeling av diplomer og det vi måtte ha av evt premier. 

Dagens etappe er ca 194 km fordelt på to korte etapper 

Lunch : NVMC lokaler Brandbu

Mål:(Kl 1500)m/kaffe 6 : Mortens Kro:  http://mortenskro.no

KART L. Dag 4 etappe 1. KP8/UT til KP9/INN

Dag 4 tirsdag 29/5- 2012 forts

KART M Dag 4 etappe 2. KP9/UT til KP10/INN/MÅL/FINISH.

ROADBOOK EKSEMPEL. Dag 1 side 1

Roadbook er en skriftlig kjøreordre som angir detaljert hvor du skal kjøre fra sted til sted. For å redusere behovet for tekst, bruker vi det internasjonale systemet kalt "tulipanpiler". Dette brukes mye i challenge og er standard som basis for rally, bla WRC, så systemet er velprøvd. Systemet er nærmest selvforklarende. Her finner du roadbook for første del av Dag 1. Her står det feks: "Kjør Pil 1,2,3,4,5 til KP2 INN osv. Sammenlign dette med kartet, så ser du hvordan det er lagt opp. Et blått punkt A på kartet vil gjenfinnes i Roadbooken ved det aktuelle vegkryss- og da vet du hvor du er både fysisk, på kartet og i Roadbook.

På denne siden ser du mest kryss. Se også neste bilde

Roadbook Dag 1, side 1

Roadbook Dag 1 side 2

På dette bildet ser du side 2 av samme Roadbook. Her er det diverse Rundkjøringer, og du ser at det også er en del opplysninger i høyre felt som rettleder deg via skilt osv.

Vi har bevisst i begynnelsen av løpet gjort Roadbook detaljert. Senere blir det betydelig lengre mellom kryssene vi viser, da deltakerne har vent seg til systemet. 

Skåne Rundt har bare piler og intet kart. I Skagenløbet er det bare kart og ingen Roadbook. Vi tilbyr begge deler- og på et anerkjent internasjonalt system- for første gang for motorsykler i Norge!

Prøv selv- og god tur!!

Roadbook Dag 1 side 2

Roadbook Dag 1 side 3

Her ser du at avstandene mellom hvrt avsnitt blir lengre, og du ser det første referansepunktet (A) mellom roadbook og kartet (Kart A). Dette er markert i blått begge steder.

Roadbook Dag 1 side 4 - siste side før Lunch på opaker Gård, også kalt KP2 INN.

Her ser du et strekk på over 25 kilometer og anvisnnger inn på parkering mens vi spiser lunch. Studerer du dette litt så kan du jo prøve å kjøre denne løypa selv- når som helst. Og gi oss gjerne tilbakemelding om hva du synes. Dette er et prøveløp- og vi mottar alle forbedringstips med takk.

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...