Invitasjon 2016-løpet / Invitation 2016 rally

Invitasjon (scroll down for English version)

INVITASJON

«TRONDHJEMSRIDTET 1919»

Oslo – Trondheim - Oslo

4 - 7. juni 2016

«Trondhjemsridtet 1919» har gleden av å invitere til det internasjonale FIVA B løpet Trondhjemsridtet 1919. Løpet går over 4 dager fra Oslo til Trondheim, og tilbake til Oslo. Løpet er åpent for deltakere med veteranmotorsykler som er produsert til og med 31.12.1945 (FIVA klasse D / Post Vintage).

 

GENERELL INFORMASJON 

Løypa i 2016 vil være på ca. 120 mil og gå på historiske veier som ligger nær opp til løypa som ble benyttet under Trondhjemsridtet i 1919. Løpet er et turløp med kartorientering, men det er intet konkurranseelement i løpet. Utfordringen er å klare å følge løypa og komme i mål hver ettermiddag.

Den enkelte kjører etter et kart og en detaljert ”roadbook” som begge vil bli å finne på nettsidene våre i god tid før løpet. Løypa er lang og krevende og betinger at sykkelen må være i teknisk god stand.

Et serviceteam vil følge løpet for å kunne gi bistand i begrenset omfang til deltakere som har tekniske problemer, og serviceteamet vil sørge for transport av uheldige deltakere til dagsetappenes mål (Rena / Trondheim / Gålå / Oslo). Fra dagsetappenes mål må deltakerne selv sørge for videre transport, eller få bistand fra sitt forsikringsselskap.

All personlig bagasje vil daglig bli transportert av serviceteamet. For å sikre at alle deltakerne henger med i løpet vil det daglig være kontroll ved stopp på dagens lunsj og ved innsjekking på hotellet ved dagsetappens slutt. På alle hotellene har serviceteamet en bemannet informasjonsskranke der du kan få hjelp og råd.

Meld deg på som deltaker på www.trondhjemsridtet.com innen 1. desember 2015. Arrangementskomiteen «Trondhjemsridtet 1919» ønsker deg hjertelig velkommen!

 

KRAV TIL MOTORSYKKEL

Syklene skal være i original stand eller være restaurert til original utførelse. Ved påmelding vil sykkelen bli vurdert mht. dette, og før start vil det være en enkel kontroll der løpets tekniske komité kan avvise kjøretøy fra deltakelse i løpet. Deltakere som ønsker å stille til start med en annen motorsykkel enn den de er påmeldt med må på forhånd ha fått godkjenning for bytte til en annen sykkel.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Parkering av følgebiler og tilhengere vil bli tilrettelagt så langt plassen tillater det ved start/målområdet på Morten Kro. For de som trenger overnatting i forbindelse med deltakelse i løpet anbefaler vi Quality Hotel Olavsgaard som ligger på Skjetten ca. 3 km fra Mortens Kro. Bestill rom allerede nå! Referanse 144979 / tlf. (+47) 63 84 77 00.

 

PROGRAM DAG 1

Start på Mortens Kro, Gjelleråsen lørdag 4. juni. Frammøte senest kl.10.00 for enkel teknisk godkjenning samt innsjekking til løpet. Start fra kl. 12.00.

Løypa første dag går nordover til Skaslien Gjestgiveri på Kirkenær der det er kontroll og servering av lunsj. Deretter går løypa til Rena hvor vi sjekker inn på Østerdalen Hotell, spiser middag og blir kjent med de andre deltakerne. Informasjon om neste dags løype finner du i løpets egen serviceskranke.

 

PROGRAM DAG 2 

Første start på Rena er søndag 5. juni kl. 07.00. Løypa går til Glopheim Kafé, en fredet kafé på Atna, for kaffepause før vi kjører videre til Rendalen for en stopp i Brydalen. Deretter kjører vi gjennom seterområdet Gammeldalen på veien til Røros der det er lunsj og kontroll på det idylliske Vertshuset Røros. Deltakerne oppfordres til å ta seg en tur rundt i Røros by. Så er det rett vestover til Bør Børsons historiske wienerbrød på Størens Bakeri, Støren. Dagens mål er Quality Hotell Panorama rett sør for Trondheim på Tiller. På hotellet som også kalles «Melkekartongen» er vi nådd halvveis i løpet.

 

PROGRAM DAG 3 

Første start er kl. 08.00 mandag morgen 6. juni. Endelig kjører vi sørover og følger Trondheimsfjorden ut til Orkanger. Så er det varm kaffe på Storås før vi kjører til Oppdal for bensinfylling. Etter kontroll og lunsj på Dovregubbens Hall på Dovre avsluttes dagens etappe på Wadahl Høyfjellshotell (Gålå) med en avslutningsmiddag.

 

PROGRAM DAG 4

Første start er kl. 08.00 tirsdag 7.juni. Vi kjører sørover og begynner med en rolig kaffepause på Kulturstua RO i Gausdal. Så er det spennende veier via Lillehammer, så østsida av Mjøsa til Gjøvik før kontroll og nydelig lunsj på Toten Hotell Sillongen. Deretter tar vi veien på skogsveier over Toten til Hurdal og siste stopp og avslutning er på Mortens Kro ca. kl. 16.00.

 

PRIS 

I prisen for deltakelse inngår alle kaffepauser (7), frokost (3), lunsj (4) og middag (3) den enkelte dag, mens drikke (bortsett fra kaffe/te) vil den enkelte selv måtte betale. Hver kveld er det felles middag og sosialt samvær. Det blir overnatting på gode hoteller, og det er lagt vekt på servering av kortreist norske mat. Det blir premiering til noen utvalgte siste dag, og alle som har gjennomført løpet vil få et emaljert løpsmerke.

Prisen for deltakelse og overnatting i dobbeltrom er kr. 5.250,- per person, eller kr. 6.100,- for deltakelse og overnatting i enkeltrom.

 

PÅMELDING 

Meld deg på innen 1.desember på www.trondhjemsridtet.com. Gå inn på «Påmelding/Entry 2016», der detaljert Løpsreglement og Påmeldingsskjema finnes. Last ned Påmeldingsskjemaet, fyll ut og lagre det på din PC. Send det deretter som vedlegg per e-post til be-granb@online.no. Du vil etter 1. januar få en bekreftelse på om du har fått plass i løpet. Ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen for «Trondhjemsridtet 1919» hvis du har spørsmål. Innbetaling for deltakelse må være betalt innen 15. februar 2016.

Arrangementskomiteen ønsker deg hjertelig velkommen til «Trondhjemsridtet 1919» i tiden 4. -7. juni i 2016.

 

Arne Bjørn Hoel            Rolf Barry-Berg                Kim Jarre                     Bjørn  A. Hvaleby

arn-hoel@online.no      barry-berg@getmail.no   kj@isbaneteknikk.no    bhvaleby@online.no

(+47)  917 83 647         (+47) 913 61 61              (+47) 930 71 450          (+47) 969 02 361

 

 

Last ned Invitasjon

Klikk på lenken (understreket) nederst for å laste ned. Dokumentet vil lastes ned fra dropbox.com. (Du trenger ikke være medlem eller melde deg inn for å få tilgang til dokumentet).

Ett nytt vindu vil åpne seg, trykk på den stor blå Download knappen i øvre høyre hjørne.

Velg "Direct download". Du får nå et "normalt nedlastings vindu" der du kan velge "Lagre fil", og deretter fortsette som normalt i slike situasjoner ved å trykke "Nedover pil" på menylinjen, og deretter velge hvor du vil lagre filen osv.

Trykk denne lenken når du er klar: Last ned Invitasjon

Invitation

RALLY INVITATION

«TRONDHJEMSRIDTET 1919»

Oslo – Trondheim - Oslo

4. - 7. June 2016

«Trondhjemsridtet 1919» has the pleasure of inviting you to participate in the international FIVA rally Trondhjemsridtet 1919. The rally goes over 4 days from Oslo to Trondheim and return to Oslo. The rally is open for participants riding motorcycles manufactured until 31st December 1945 (FIVA class D / Post Vintage).

 

GENERAL INFORMATION

The 2016 route will be approx.1200 km long and take place on historic roads that are geographically close to and/or representative for the original route used in 1919. The rally is a touring rally with orientation by means of issued maps and route description, but there is no competitive element. The challenge lies in successfully following the route and arriving in the afternoon at the destination each day on obsolete machines.

Each rider navigates according to maps and a detailed road-book which both will be available on these web-pages well ahead of the rally. The route is long and demanding and requires that your machine is in good technical condition.

A service-team will follow the rally offering limited assistance to participants with technical problems and will forward unlucky participants and their machines to the destination of that day. (Rena / Trondheim / Gålå / Oslo). 

In such cases the participant themselves must obtain salvage of their machines and transport of themselves beyond the destination of the day of breakdown or get such assistance through their insurance company.

All personal lugagge will be transported between the hotels on each leg by the service team. A check-in will be done each day at the lunch stop and on the hotels at the end of each day to ensure that no participants are missing. At all hotels the service team will have a staffed information desk offering help and advice.

Sign up as a participant on www.trondhjemsridtet.com within 1st December 2015. The organizing committee for “Trondhjemsridtet 1919” warmly welcomes you!

 

MOTORCYCLE REQUIREMENTS

The machines are required to be in original condition or restored to original condition. By enrollment the machines will be evaluated, and before start a technical committee will carry out an inspection. Machines deemed unfit to participate will be rejected at either stage. Riders that wish to participate with another machine than initially entered must obtain permission prior to the rally.

 

PRACTICAL INFORMATION

Parking space for accompanying cars and trailers will be accommodated as far as allotted space allows at the Start/Finish line at Mortens Kro. For those in need of accommodation before and after the rally we recommend the nearby Quality Hotel Olavsgaard located at Skjetten approximately 3 km. from Mortens Kro. Book your room already now on telephone (+47) 83 84 77 00. Use 144979 as booking reference.

 

PROGRAM DAY 1

Start is at Mortens Kro, Gjelleråsen Saturday 4th June. Show up no later than 10:00 for a simple technical inspection and rally check-in. Start will commence at 12:00 hrs.

The route goes north to the inn Skaslien Gjestgiveri at Kirkenær for check-in and lunch. The route then goes to Rena and ends at Østerdalen Hotel just north of Rena where we have dinner and get to know our fellow riders and passengers. Information about next day’s route you’ll find at the rally’s own information desk at the hotel.

 

PROGRAM DAY 2 

The first participants start from Rena on Sunday 5th June at 07:00 hrs. The route goes to Glopheim Kafé - a listed café at Atna – for a coffee break before we continue to Rendalen for a stop at Brydalen. Then we continue through the shieling area Gammeldalen to the old mining town Røros for lunch at the idyllic inn Vertshuset Røros. The participants are encouraged to take trip around Røros town. Then we continue westwards to the bakery at Støren to sample their famous Danish pastries. The final destination of day 2 is the Quality Hotel Panorama south of Trondheim. On arrival at our hotel nicknamed “The milk carton” at Tiller we are halfway through the rally. 

PROGRAM DAY 3

First start is at 08:00 hrs. Monday morning 6th June. Finally we are heading southwards and follow the Trondheimsfjord to Orkanger. Then a break for hot coffee at Storås before we continue to Oppdal for a petrol stop. After lunch at Dovregubbens hall at Dovre the last leg of the third day ends at Wadal Mountain hotel (Gålå) where a farewell dinner is held.

 

PROGRAM DAY 4

First start is at 08:00 hrs. Tuesday morning 7th June. We ride southwards and have a coffee break at Gausdal. We continue along exciting roads via Lillehammer and the eastern side of lake Mjøsa to Gjøvik where we enjoy a nice lunch at Toten Hotel located at lake Sillungen. After lunch we follow forest roads over Toten to Hurdal before crossing the Finish line at Mortens Kro at approx.16:00 hrs. There will be a short assembly there with coffee and snacks and before saying farewell.

 

PRICING 

The price for participation includes all coffee breaks (7), breakfasts (3), lunches (4) and dinners (3) on each day during the rally. Beverages (except tea and coffee) to be paid by the participant him-/herself.

Each evening there is communal dinners and socializing. All accommodations are in good hotels, and the committee has sought to provide Norwegian cuisine made from local produce whenever possible. Some prizes will be awarded on the last day of the rally; and all participants will receive an enameled commemorative badge.

The price for participation is with accommodation in a double bed room is NOK 5.250,- per participant and NOK 6.100,- with accommodation in single bed room.

 

REGISTRATION

Enroll within 1st December at www.trondhjemsridtet.com. Under the tab "Påmelding / Entry 2016" you will find the detailed Rally Regulations the Entry form which you must download and fill in. The Entry form should after completion be saved and e-mailed as an attachment to be-granb@online.no. You will after 1st January 2016 receive confirmation whether your entry application has been accepted or not. (Please contact one of the members in the Organizing committee - listed below - if you have further questions). Payment for participation must be paid by 15th February 2016.

The organizing committee warmly welcome you to “Trondhjemsridtet 1919” the 4th – 7th June 2016.

Arne Bjørn Hoel            Rolf Barry-Berg                     Kim Jarre                       Bjørn A. Hvaleby

arn-hoel@online.no      barry-berg@getmail.no         kj@isbaneteknikk.no      bhvaleby@online.no

(+47) 917 83 647          (+47) 913 61 616                  (+47) 930 71 450           (+47) 969 02 361

Download Invitation

Click the underlined text below to start download. The document will be downloaded from dropbox.com. (You don't need to be a member or sign up to have access to the document).

A new window will open, press the big Blue Download Botton in the upper right corner.

Choose "Direct download". You will now get a "normal download window" where you can choose "Save file", and then proceed as normal in such situations by pressing the "Arrow pointing down" on the menu bar, choosing location on your computer etc.

Press this link when you are ready: Download Invitation

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...