TRONDHJEMSRIDTET 1919 4.-7. juni/June 2022

Takk / Thanks / Danke

Arne (rescue), Torgeir (luggage), Edel (check-in), Bernt Øystein (rescue), Halvdan (mechanic), Dag (route master), Kjell Bjarne (clerk of the course), Olav (serviceteam leader), Kim (press), Peter (FIVA rep) and Bjørn (cashier)

Hei alle sammen, det er nå 7 dager siden vi gikk i mål utenfor Flysamlingen på Gardermoen etter Trondhjemsridtet 2022. Mange bilder fra starten og underveis er lagt ut på facebook – se https://www.facebook.com/Trondhjemsridtet/photos/?tab=albums

”Ridet” var også denne gangen en stor suksess og vi takker for alle hyggelige ord via facebook og andre kanaler.

Vi i komiteen vil takke deltakerne for deres bidrag til et vellykket og sosialt hyggelig arrangement!

Med vennlig hilsen Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * *

Hello everyone, it's now 7 days since we finished outside the Aircraft museum at Gardermoen after Trondhjemsridet 2022. Many photos from the start and along the route have been posted on Facebook - see https://www.facebook.com/Trondhjemsridtet/photos/?tab=albums

The ride was also this time a great success, and we thank you for all nice words sent us via facebook and other channels.

We in the committee would like to thank all participants for your contribution to a successful and socially enjoyable event!

Greetings, Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * *

Hallo zusammen, es ist jetzt 7 Tage her, dass wir nach Trondhjemsridet 2022 vor dem Flugzeugmuseum in Gardermoen fertig waren. Viele Fotos vom Start und entlang der Route wurden auf Facebook gepostet – siehe https://www.facebook.com/Trondhjemsridtet/photos/?tab=albums

Die Fahrt war auch dieses Mal ein voller Erfolg und wir bedanken uns für alle netten Worte, die uns über Facebook und andere Kanäle geschickt wurden.

Wir im Komitee möchten uns bei allen Teilnehmern für Ihren Beitrag zu einer gelungenen und geselligen Veranstaltung!

Grüße, Trondhjemsridtet 1919

Startliste / Starting order / Startreihenfolge pr. 25. Juni/June 2022

Startlisten er nå oppdatert, se egen fane (START-LISTE)

Det er også lagt til en tidsplan, se egen fane (Tidsplan / Schedule)

* * * * *

The starting order ihas been updated, se separate tab (START-LISTE)

A riders schedule has also been added, se separate tab (Tidsplan / Schedule)

* * * * *

Die Startreihenfolge ist nun aktualisiert, siehe separater Reiter (START-LISTE)

Ein Zeitplan wurde ebenfalls hinzugefügt, siehe separater Reiter (Tidsplan / Schedule)

Kart og Roadbook / Maps and Roadbook / Karten und Roadbook

Kart og Roadbook er nå lagt ut under egne faner (KART/MAPS og ROADBOOK)

* * * * *

Maps and Roadbook has now been published under separate tabs (KART/MAPS and ROADBOOK)

* * * * *

Karten und Roadbook sind jetzt verfügbar, siehe separate Reiter (KART/MAPS und ROADBOOK)

Hinweis: Das Roadbook ist nur in norwegischer und englischer Version erhältlich. Eine Kurzanleitung in deutscher Sprache ist verfügbar. (Siehe Link unten auf der englischen Download-Seite).

Rabatt på hotell / Special hotel deal

HOTELLAVTALE

Park Inn Hotell på Gardermoen Vest gir rabatt på overnatting til løpets deltakere og deres familie, følgepersoner osv.

For bestilling av rom med rabatt send en e-post til reservations.airport.oslo.west@parkinn.com eller ring på (+47) 63 949 500. 

Oppgi antall rom/personer samt tidsrom. De fleste vil jo overnatte fra 3. juni til starten om morgenen 4. juni, samt evt. fra tirsdag 7. juni til onsdag 8. juni for de som ikke umiddelbart tar fatt på hjemreisen. Selvsagt kan man bo flere dager både før og etter løpet.

Hotellet ligger rett vis-a-vis startområdet utenfor Forsvarets Flysamling og det er gratis parkering på hotellet (personbiler) samt ved Forsvarets Flysamling (varebiler, biler med henger/slæp, bobiler osv.) ifbm. løpet.

NB!
Vennligst oppgi booking kode ”139700 Trondheimsridtet” ved bestilling.
Tilbudet gjelder ved bestilling tom. tirsdag 3. mai.

Velkommen!

Mvh Trondhjemsridtet 1919

* * * * * * * *

HOTEL DEAL

Park Inn Hotel at Gardermoen West offers reduced prices on accomodation to the rallys participants and their families, accompanying persons etc.

To order rebated accomodation please send an E-mail to reservations.airport.oslo.west@parkinn.com or call (+47) 63 949 500. 

Please state number of rooms/persons and period(s). Most participants would seek accommodation from Friday 3. June to Saturday 4. June when the rally starts in the morning. Also from Tuesday 7. June to Wednesday 8. June for those who does not embark on their return journey the same day as the rally is complete. Of course it is possible to stay longer both before and after the rally.

The Park Inn hotel is adjacent to the starting area outside the Defence Aircraft Museum and there is free parking at the hotel (cars) and at the museum (vans, cars w/ trailers, RV’s, etc.)

NB!
Refer to booking-code ”139700 Trondheimsridtet” when making the reservation.
The offer is valid through Tuesday 3. May.

Welcome!

Regards, Trondhjemsridtet 1919

Utvidet påmeldingsfrist! / Extended deadline!

Ut på tur i godt selskap på 20-tallet på en Reading Standard. * * * * * * Riding with good company on a Reading Standard in the 1920's.

UTVIDET PÅMELDINGSFRIST for 2022-løpet!

Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt over 60 ekvipasjer med nærmere 70 deltakere som er tilstrekkelig til å arrangere løpet.  Av de påmeldte er en drøy tredjedel nordmenn, en tredjedel dansker og en snau tredjedel av øvrige nasjonaliteter – tyskere, svensker, nederlendere og engelskmenn. De mest vanlige maskinene er H-D, BMW, Nimbus, Indian og Ariel – men andre engelsk, tyske og svenske merker er også representert.

Styret har akseptert alle påmeldinger til Trondhjemsridtet i 2022 (4 - 7. juni).

Men - vi tar gjerne imot flere deltakere! Derfor har styret besluttet å utvide påmeldingsfristen til 10. mars! Klikk på fanen ”Påmelding” på sidemenyen for å laste ned påmeldings-skjemaet. Får du problemer ta kontakt med Bent eller Kim, vi hjelper deg. (Kontaktinfo på fanen "Invitasjon" - rull helt ned).

 * * * * *

EXTENDED REGISTRATION DEADLINE for the 2022 rally!

At the end of the registration deadline, more than 60 crews with almost 70 participants were registered, which is sufficient to arrange the rally. Of those registered, just over a third are Norwegians, a third Danes and a scant third of other nationalities - Germans, Swedes, Dutch and English. The most common machines are H-D, BMW, Nimbus, Indian and Ariel - but other English, German and Swedish brands are also represented.

The board has accepted all entries for Trondhjemsridtet 2022 (4 - 7 June). 

But - we are happy to accept more participants! Therefore, the board has decided to extend the registration deadline to March 10!  Press the "Registration" tab on the sidebar to download the registration form. If you have problems, contact Bent or Kim, we will help you. (Contact info on the tab "Invitation" - scroll to bottom).

Påmelding 2022 i gang / Entry for 2022 is open

En Henderson på en landevei av god standard på 1920-tallet. * * * * * A Henderson on a rural road of good standard in the 1920s.

Da er vi i gang med 2022 løpet! 🙂

Vennligst finn vedlagt Invitasjonen, Løpsreglementet og Påmeldingsskjemaet til 2022-løpet under fanene til venstre. Velkommen!

Trondhjemsridtet 1919

* * * * * *

Then the 2022 rally is on! 🙂

Please find attached the Invitation, the Regulations, and the Entry form for the 2022-rally under the tabs on the left side of this page. Welcome!

Trondhjemsridtet 1919

FIVAs Kulturpris 2019 / FIVA Cultural Award 2019

Trondhjemsridtet 1919 er nå internasjonalt prisbelønt!

Som registrert motorhistorisk kjøretøyklubb er Trondhjemsridtet 1919 medlem av LMK – Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (i Norge). LMK er igjen medlem av den internasjonale veterankjøretøyorganisasjonen FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); kort sagt det ”internasjonale LMK”.

Trondhjemsridtet 1919 blitt tildelt FIVAS prestisjetunge kulturpris for 2019. Dette er en internasjonal pris, og kriteriene er strenge og konkurransen er hard, så derfor er det nokså unikt det produktkonseptet Trondhjemsridtet 1919 har skapt.   

LMK skriver: ”Trondhjemsridtet 1919 er ikke bare et løp for veteranmotorsykler før 1945, men er også et historisk løp med en over 100 år lang tradisjon. Det er lagt vekt på å kjøre veier som kunne gjenspeilt den standarden som fantes for nærmere 100 år siden. Samtidig er det lagt opp til severdigheter underveis med fokus på å vise frem det beste Norge har å by på. Løpet er derfor i verdenssammenheng nokså unikt, og deltakerne har kommet fra hele verden for å få innblikk i unik norsk kulturarv som så vel våre mattradisjoner. Løpet kjører tur/retur Trondheim, så dette er også svært krevende for både fører og utstyr. Dette fordrer nitidig planlegging fra en gruppe ildsjeler, som utelukkende har gjort dette på frivillig basis”.

Trondhjemsridtet 1919 og våre samarbeidspartnere (NMK, LMK, Norges Kulturvernforbund, Norsk Motorveteran m.fl.) ble invitert sammenkomst i LMK’s lokaler i Kulturvernets Hus i Oslo for å motta prisen den 28. okt. 2020. Prisen ble overlevert til tidligere styreformann Arne Bjørn Hoel, som ga den videre til tidligere løypesjef og løpegeneral Rolf Barry-Berg. Begge har vært sentrale i T1919 fra begynnelsen i 2012 fram til og med jubileumsløpet i 2019.  Rolf gav dog prisen videre til nåværende styreformann i T-1919 - Kjell Bjarne Orset.

Alt i alt en hyggelig begivenhet og alle frammøtte roste T1919 for det viktige arbeid som blir gjort for rullende kulturminner.

Vi hviler dog ikke på våre laurbær, og jobber videre med forberedelsene til Trondhjemsridtet i 2021!

* * * * * *

Trondhjemsridtet 1919 has now been internationally awarded!


As a registered historic motor vehicle club, Trondhjemsridtet 1919 is a member of LMK - the National Council for Historic Motor Clubs (in Norway). LMK is again a member of the international veteran vehicle organization FIVA (Federation International Vehicules Anciennes); the international counterpart of LMK.
Trondhjemsridtet 1919 has been awarded FIVA's prestigious culture prize for 2019. This is an international prize, and the criteria are strict and the competition is fierce, so the product concept Trondhjemsridtet 1919 has created it is quite unique.

LMK states: “Trondhjemsridtet 1919 is not only a rally for veteran motorcycles before 1945, but is also a historic event with a 100 year long tradition. Emphasis is placed on using roads which can reflect the standard that existed almost 100 years ago. Also the routes are designed to pass sights along the way with a focus on showing off the best Norway has to offer. The rally is therefore quite unique in a global context, and the participants have come from all over the world to gain insight into the unique Norwegian cultural heritage as well as our culinary traditions. The rally is a round trip to Trondheim and is very demanding for both driver and equipment. This requires meticulous planning from a group of enthusiasts, who have done this exclusively on a voluntary basis”.


Trondhjemsridtet 1919 and our partners were invited to a gathering iat LMK's premises in Oslo to receive the award on 28 Oct. 2020. The award was handed over to former chairman Arne Bjørn Hoel, who passed it on to former route planner and clerk of the course Rolf Barry-Berg. Both have been central in T1919 from the beginning in 2012 up to and including the 100th anniversary jubilee rally in 2019. However, Rolf passed the award on to the current chairman of T-1919 - Kjell Bjarne Orset.
All in all, a pleasant event and everyone present praised T1919 for the important work that is being laid down for “our rolling cultural monuments”.
However, we do not rest on our laurels, and continue to work with the preparations for the nest rally in 2021!

Nytt styre / New board

Fra venstre: Ny styreleder Kjell Bjarne Orset, avtroppende løpsgeneral Rolf Barry-Berg og avtroppende styreleder Arne Bjørn Hoel. Begge fikk hvert sitt fargelagte egen-portrett tegnet av Stein Fossheim. En stor takk til begge to for sin mangeårige innsats! / From left new chairman Kjell Bjarne Orset, retiring "rally-general" Rolf Barry-Berg, and retiring chairman Arne Bjørn Hoel. Both received a coloured portrait of themselves drawn by Stein Fossheim. A big hand for both of them for their long-standing efforts!

Årsmøtet i T1919 ble avholdt den 29. februar, her er hovedsakene.

Nytt styre ble valgt:

 • Løpsgeneral Rolf Barry-Berg og styreleder Arne Bjørn Hoel går begge ut av styret etter lang og tro innsats. 
 • Ny styreleder er Kjell Bjarne Orset.
 • Nye styremedlemmer er Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby og Kim Jarre fortsetter i styret, Carl Henrik Størmer fortsetter som revisor og det gjør også valgkomitéen som betår av  Morten Femoen og Stein Fossheim.

Datoene for neste løp blir 22.-25. mai 2021. Et grov løypeskisse (med forbehold om endringer) kan du laste ned her:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

Nye grep:

 • Start og mål blir på Gardermoen vest.
 • Vi kjører i motsetning til tidligere løp nå "medurs" - dvs. nordover på en vestlig rute opp Gudbrandsdalen, og sørover på en østlig rute via Røros og Trysil.
 • Løypa blir på ca.1035 km.

Invitasjon og detaljer om påmelding vil offentliggjøres 1. November 2020.

Vi sees i 2021!

* * * * * * * *

The annual General Assembly in T1919 was held on the 29th February, here are the key points.

A new board was elected:

 • "Rally-general" Rolf Barry-berg og chairman Arne Bjørn Hoel both retired from the board after many years of outstanding service.
 • New chairman is Kjell Bjarne Orset.
 • New boardmembers are Dag Øby og Arne Aarum.

Bjørn Hvaleby and Kim Jarre continues as board members, Carl Henrik Størmer continues as our auditor and likewise the election comittee consisting of Morten Femoen and Stein Fossheim.

The dates for the next rally is 22.-25. Mai 2021. You can download a draft route (subject to changes) here:

https://www.dropbox.com/s/49qf2fx31lev5xj/T1919%20L%C3%98YPE%202021.pdf?dl=0

New elements:

 • Start og Finish will be just west of Gardermoen airport.
 • In contrast to previous races, we now drive "clockwise" - ie. north on a western route up Gudbrandsdalen, and return south on an eastern route via Røros and Trysil.
 • The course will be about 1035 km/643 miles long.

Invitation and registration details will be published November 1st 2020.

See you in 2021!

rolf barry-berg 15.12.2020 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to take cover- but soon we are on the road again.We are sharing our happy memories!

Jon Hodges 13.12.2020 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the 2021 event. Sorry not to be joining you, perhaps 2023? Happy memories , thank you.

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...