TRONDHJEMSRIDTET 8.-11. juni 2024

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)


Trondhjemsridtet 2024 – ruten er stukket ut!

 

Neste Trondhjemsridt går 8.-11. juni 2024 og løypa er nå klar. Styret i Trondhjemsridtet 1919 har alltid søkt å variere løypa slik at deltakerne får nye opplevelser hver gang. I 2024 setter vi kursen vestover etter å ha satt hjul i Oppdal i Trøndelag. Denne gangen skal fjordene på nordvestlandet oppleves, vendepunktet er Molde i Møre og Romsdal, derfra tar vi hjemveien over ”Norges tak”.  I likhet med tidligere Trondhjemsridt 2012-2022 følger vi deler av løypa til de originale løpene 1919-24 men ikke hele. T1919 er inspirert av de originale løpene og vi legger ruten så langt som mulig til mindre trafikkerte veier som gir gode opplevelser. Løypa i 2024 er intet unntak. Alle detaljer er ikke avklart, hovedtrekkene følger nedenfor. Overnattingsstedene er fastsatt, lunsjer og kaffestopp er ennå ikke bestemt. Vi tar forbehold om endringer. Løypa kjøres opp i sommer før kjørebeskrivelse (roadbook) utarbeides.

 

Dag 1, lørdag 8. juni, til Dombås. Start fra Flysamlingen på Gardermoen som i 2022. Vi kjører derfra Hurdal-Lena-Gjøvik og opp Gudbrandsdalen til Ringebu. Derfra tar vi av på Rv 27 forbi Rondane Nasjonalpark til Folldal, og så kjører vi gjennom Grimsdalen til Bergsgrendi på Dovre før vi ender dagen på Dombås hotell der vi overnatter.

 

Dag 2, søndag 9. juni, til Molde. Fra Dovre går kjører vi E6 over Dovrefjell til Oppdal før vi tar helt nye veier vestover, forbi Trollheimen til Sunndalsøra i første omgang.  Fra Sunndalsøra kjører vi opp til Aursjøen og derfra langs Eikesdalsvatnet og Eresfjorden til Eidsvåg. Fra Eidsvåg fortsetter vi til Molde for overnatting, men tar ikke nødvendigvis den korteste veien.

 

 Dag 3, mandag 10. juni, til Beitostølen Det skal godt gjøres å kjøre på nordvestlandet uten ta en ferge eller kjøre en tunell, og fra Molde til Åndalsnes må vi gjøre begge deler. Serviceteamet vil eskortere de med dårlig eller manglende lys i puljer gjennom tunellen. Fra Åndalsnes Kjører vi E136 til Lesja, før vi tar av ved Vågåmo og kjører via Randsverk over Valdresflya til Beitostølen der vi har avslutningsmiddag og overnatter.

 

Dag 4, tirsdag 10. juni, tilbake til Gardermoen. Fra Beitostølen fortsetter vi over Valdresflya og ned i gjennom Øystre Slidre til Fagernes og videre gjennom Valdres.  Vi tar av østover forbi Dokka og ned langs Randsfjorden før vi går i mål utenfor Flysamlingen på Gardermoen.    

 

 Total kjøredistanse i 2024-løpet vil ligge på rundt 1.100 km.

 

Invitasjon til 2024-løpet med mer nøyaktig rutebeskrivelse, løpsreglement, påmeldingsskjema med priser og betalingsinfo vil bli publisert i ”Sidevogna” til høsten og på hjemmesidene våre som vanlig.

 

Dette blir et veldig bra ”ridt” og vi gleder oss!Trondhjemsridtet 2024 – the route has been set!

 

The next Trondhjemsridt is held 8-11. June 2024 and the route has now been set. The Trondhjemsridtet 1919 committee has always sought to vary the route in order to give the participants new experiences each time. In 2024, we will head west after setting wheel in Oppdal in Trøndelag. This time it is the fjords in the northwest we’ll experience, the turning point is Molde in Møre and Romsdal shire, from where we’ll make our way home over the "roof of Norway". As with previous Trondhjemsridt 2012-2022 we’ll follow the route of the original 1919-24 rides partly but not entirely. T1919 is inspired by the original rides and we seek to lay the route as far as possible on lesser trafficked roads that provide good experiences. The 2024 route is no exception in this respect. All details aren’t yet clarified but the main features are outlined below. Accommodation has been decided, lunches and coffee stops are yet undetermined. We reserve the right to make changes. The route will be test ridden this summer before the roadbook is finalized.

 

Day 1, Saturday 8 June, to Dombås. Start from the Aircraft museum at Gardermoen as in 2022. From there we ride Hurdal-Lena-Gjøvik and up Gudbrandsdalen to Ringebu. Then we take Rv 27 past Rondane National Park to Folldal, and  continue through Grimsdalen to Bergsgrendi in Dovre, before ending the day at Dombås Hotel where we spend the night.

Day 2, Sunday 9 June, to Molde. From Dovre, we ride the E6 over Dovrefjell to Oppdal before taking completely new roads westwards, past Trollheimen to Sunndalsørato begin with. From Sunndalsøra we ride up to Aursjøen and from there along Eikesdalsvatnet and Eresfjorden to Eidsvåg. From Eidsvåg we continue to Molde for accommodation, but not necessarily along the shortest route.

 

Day 3, Monday 10 June, to Beitostølen. To ride in the north-west avoiding ferries and tunnels is no easy feat, and from Molde to Åndalsnes we must do both. The service team will escort those with poor or no light in convpy through the tunnel as needed. From Åndalsnes we follow the E136 to Lesja, before we turn off at Vågåmo and ride via Randsverk over Valdresflya to Beitostølen where we have our farewell dinner and spend the night.

 

Day 4, Tuesday 10 June, back to Gardermoen. From Beitostølen we continue over Valdresflya and down through Øystre Slidre to Fagernes and further through Valdres. We take off eastwards past Dokka and down along the Randsfjord before we finish outside the Aircraft museum at Gardermoen.

 

Total riding distance in 2024 will be around 1,100 km.

 

An invitation to the 2024 ride with a more accurate route description, regulations, registration form with prices and payment information will be published in "Sidevogna" in the autumn and on this website as usual.

 

This will be a great ride and we’re looking forward to it!

Trondhjemsridtet 2024 – datoene fastsatt!

Styret i T1919 er i gang med å planlegge neste Trondhjemsridt, datoene er fastsatt til 8.-11. juni 2024. Start blir altså lørdag 8. juni og målgang tirsdag 11. juni, start/mål blir som i år på Flysamlingen ved Gardermoen. Løpet avholdes for en gangs skyld ikke i pinsen, grunnen er at 17. mai faller på fredag før ridtet, Pinseaften 2024 er 18. mai. Feiringen av Grunnlovsdagen er en viktig begivenhet i Norge som ville ha medført frafall av svært mange norske ryttere, i tillegg til utfordringer med hoteller/spisesteder og muligens transport. Ved å avholde løpet 2. helg i juni er vi dessuten sikrere på godt føre over fjelloverganger i forhold til pinsen som er hele 3 uker tidligere.

En Harley-Davidson model F med sidevogn på Skåbuvegen i Espedal i 1920. (Klikk på bildet for å forstørre). * * * A Harley-Davidson model F combo at Skåbu road in Espedalen in 1920. (Click photo to enlarge). Foto/photo: Sverre Lie /Maihaugen

Med hensyn til ruten er denne ikke fastsatt, men det foreløpige konseptet er at vi kjører et stykke opp Gudbrandsdalen for så å fortsette i nordvestlig retning mot fjordene på vestlandet. Vi må selvsagt innom Trøndelag en sving før vi returnerer til Gardermoen. Det skal bemerkes at det er mange utfordringer med å stikke ut en slik rute, dagsetappene må avsluttes på steder der det finnes kapasitet mht. opphold og bespisning for hele ridtet og Serviceteamet. Dette er et puslespill vi kommer til å jobbe med de neste 10 måneder. Invitasjonen til 2024-løpet kommer til å bli publisert neste år i ”Sidevogna” og på hjemmesidene våre som vanlig. Vi gleder oss!

 

Trondhjemsridtet 2024 - the dates are set!

The board of T1919 have begun the planning the next Trondhjemsridt, the dates are set for June 8.-11. 2024. Start Saturday 8th of June and finish Tuesday 11th of June will both be at The Aircraft Museum at Gardermoen as in 2022. For once the rally is not held in the weekend of Pentecost since the Saturday is 18th of May in 2024. Friday 17th of May is Constitution Day which is a bank holiday and very big event in Norway, holding the event during Pentecost would have resulted in the dropout of very many Norwegian riders, in addition to challenges with hotels/restaurants and possibly also transport. By holding the rally the 2nd weekend of June we have better chances of good road conditions over mountain passes than during Pentecost which is a full 3 weeks earlier.

With regard to the route this hasn’t been decided yet, but the preliminary concept is that we drive a bit up Gudbrandsdalen and then continue in a north-west direction to the fjords of western Norway. We obviously have to stop in Trøndelag before we return to Gardermoen. It should be noted that there are many challenges in setting out such a route, the daily stages must end at places where there is capacity in terms of accommodation and meals for the entire entourage including the Service team. This is a puzzle we will be working on for the next 10 months. The invitation to the 2024 race will be published next year in our club-magazine “Sidevogna” and on our website as usual. We can hardly wait!

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...