TRONDHJEMSRIDTET 1919


Trondhjemsridtet 1919 er en forening som arrangerer veteran-motorsykkelløpet ved samme navn hvert 2. år. Det er inspirert av landeveisløpet "Trondhjemsridtet" som ble kjørt årlig mellom 1919 og 1924. Løpet er åpent for veteran motorsykler produsert tom. 1945.

TRONDHJEMSRIDTET 1919


Trondhjemsridtet 1919 is an association that organises the veteran motorcycle rally of the same name every 2. years. It is inspired by the  road-race "Trondhjemsridtet" that was held every year between 1919 and 1924.  The rally is open for motorcycles produced through 1945.

Invitasjon


Trykk på knappen under for å lese invitasjonen til Trondhjemsridtet 2024.


Invitation


Click the button below to read the invitation for Trondhjemsridtet 2024.

.

Reglement


Trykk på knappen under for å lese Løpsreglementet for Trondhjemsridtet 2024.
Regulations


Click the button below to read the Regulations for Trondhjemsridtet 2024.

.

Påmelding


Trykk på knappen under for å melde deg på Trondhjemsridtet 2024.
Entry form


Click the button below to enter Trondhjemsridtet 2024.

.

Fra starten av det første Trondhjemsridtet i 1919. Start/Mål var på Festningsplassen i Kristiania som Oslo het da.

From the start of the first Trondhjemsridtet in 1919. Start/Finish was on the marching square at Akershus fortress.