Siste nytt / Latest news

Minner - Memories / 2016

MC-parkering utenfor Dovregubbens hall (Dovrefjell, Oppland fylke). MC-parking outside the "Dovre Giant's hall" (Dovrefjell, Oppland county)

I dag er det 3 uker siden vi ankom Mortens Kro; noe stive og støle etter 4 dager i salen og fulle av støv. Noen tok fotos under løpet, andre ikke. Uansett blir det lite "selfies" når man sitter i salen fullt påkledd... Indianrytter og Høvding i Norsk Indian klubb Stein Fossheim har delt sitt fotoalbum med oss - kanskje finner du deg selv foreviget på et eller fler av de 642 fotoene... (klikk på lenken under)

Stein Fossheims fotoalbum

Today its 3 weeks since we arrived at Mortens Kro; somewhat stiff and sore after 4 days in the saddle and full of dust. Somebody did take photos during the rally, others not. Yet few "selfies" are taken when one sits in the saddle fully dressed.. Indian rider - and Chief of the Norwegian Indian Club - Stein Fossheim has shared his photo-album with us. Maybe you'll find your own image or mount among the 642 photos in that album...(click on the link below)

2 dager igjen! / 2 days left!

Folk fra Serviceteamet og Lokal-crewet i Oslo var på Morten's Kro i kveld og gjorde forberedelser. Startportalen ble montert og skilting satt opp. Testing av lydanlegg og opp/nedrigg av Info-teltet ble også foretatt. Vi er klare!

I tillegg skal Morten's Kro preparere parkeringsområdet bak gjerdet, maskinene kom i kveld og arbeidet påbegynnes i morgen. Det kaller vi service!

NB! Pga. dette arbeidet samt en helhetsvurdering har løpskomiteen besluttet at porten til bilparkeringen IKKE skal låses under løpet. Låst port kan skape problemer for evt. deltakere som må bryte løpet og får problemer med å komme seg ut ved låst port. DS.

_________________

Staff from the Serviceteam and the Local crew in Oslo was at Morten's kro this evening and  made preparations. The Start-portal and and signage was put up. The PA was sound-checked  and the Info-tent was quickly erected and dismantled. We are ready!

In addition Morten's Kro shall prepare the ground on the car parking lot, the machinery arrived tonight and the work will commence tomorrow. That's what we call service!

NB! Because of the work with the gravelling and after a thorough re-evaluation the rally commitee has decided that the gate to the fenced-off parking area will NOT be padlocked during the rally. A locked gate will create problems for any participants aborting the rally  when they are to retrieve their parked vehicle. DS.

Startområde er bak portalen, bak sperrebåndet er det losseområde og bak gjerdet finnes parkeringsområdet. The start area is behind the portal, behind the barrier tape is the unloading area, and behind the fence is the car parking area.
Parkeringsområdet skal planeres og gruses i morgen - kun det beste er godt nok! The parking area is to be leveled and graveled tomorrow - only the best will do!

3 dager igjen! / 3 days left!

Siste minuttet påminnelser:

 • Har du printet ut roadbook, kart og spesialkart?
 • Har du printet og tatt med deg egenerklæringen?
 • Har du lest info om startområdet, check-in og start på lørdag?

 Og vi kan legge til:

 1. Været er meldt bra.
 2. Ta evt. med badetøy, det er svømmebasseng på Wadahl hotell (Dag 3)
 3. Vi ønsker deg velkommen!

_______________

Last minute reminders:

 • Have you printed out the Roadbook, maps and special maps?
 • Have you printed out and brought with you the declaration?
 • Have you read the info about the starting area, check-in and start on Saturday?

We may add:

 1. The weather forecast is favourable.
 2. You may bring your swimwear, Wadahl hotel has a swimming pool (Day 3)
 3. We wish you welcome!

 

Atna i nærheten av Glopheim kafé / Atna, close to Glopheim café

Her er et foto tatt forleden dag på Atna, ikke langt fra Glopheim kafé! (Kaffepause, dag 2)

Here is a pic taken the other day at Atna, not far from Glopheim café! (Coffebreak, day 2)

Nytt pr. 22. mai / News pr. 22 May

Det er nå mindre enn to uker igjen og de siste bitene faller på plass!

Under den nye fanen STARTINFO kan du laste ned informasjon om Start og Målgang. (Det er for omfattende å legge ut her - vennligst last ned og les).

Før løpet må du undertegne en egeneerklæring. Vi ser gjerne at du laster denne ned, leser og skriver den ut - og tar med til start i underskrevet tilstand. Det sparer tid ved innsjekkingen! Lenken til denne finner du også under STARTINFO.

Vi er nå en verneverdig kulturell aktivitet - se fanen FIVA/UNESCO.

_____________________

It's now less than 2 weeks left until the rally and the last bits and pieces are put into place!

Under the new tab STARTINFO you can download info about Start og Finish. (It's to much to post on this page, please download and read).

Before the rally you must sign an declaration. We would be happy if you could download it, read it - and if posible print and deliver it at start, signed in original. That will save time at check-in! The down-load link to the declaration is also found under STARTINFO.

Finally - we are now a listed cultural activity, see under tab FIVA/UNESCO.

Informasjon om START og MÅL kan lastes ned fra fanen STARTINFO. (Tekst og større kart). Information about START and FINISH can now be downloaded from the tab STARTINFO. (Text and larger map).

ROADBOOK og KART klare! / ROADBOOK and MAPS ready! - 5. mai

Roadbook (kjøreinstruksjon) og støttekart for hele 2016 er løpet er nå klare for nedlastning. Se fane "Roadbook 2016" og følg instruksjonene der! NB! Roadbook/kart for Dag 1, Etappe 1 som tidligere er offentliggjort er endret, så kast det gamle og last alt sammen ned igjen på nytt. GOD TUR!

The Roadbook and supporting maps for the entire 2016 rally are noe ready for downloading. Se tab "Roadbook 2016" and follow the instructions given there. NB! The Roadbook for Day 1, Leg 1 that was published earlier has been changed, so discard the old one and load down everything from scratch. BONNE ROUTE!

Noen få ledige plasser! / Vacant places! - 1. mai

Vi har fått et par avbestillinger så det FINNES NOEN FÅ LEDIGE PLASSER på 2016 løpet. Kontakt Rolf Barry-Berg SNAREST på telefon (+47) 913 61 616 eller e-post barry-berg@getmail.no

We had a couple of cancellations so THERE IS A FEW VACANT PLACES on the 2016 rally. Contact Rolf Barry-Berg ASAP on telephone (+47) 913 61 616 or  e-mail barry-berg@getmail.no

Oppkjøring 28-30 april / Roadbook proofreading - 28.-30. April

Nær Rennebu, Oppland fredag 29 april. (Klikk for å forstørre). Near Rennebu in Oppland county Friday 29. April. (Click to enlarge).

Rett før helgen ble det foretatt en hel gjennomkjøring av løypa for 2016-løpet. Roadbooken ble korrekturlest og alle overnattingssteder og stoppesteder underveis ble besøkt og inspisert. Og ikke fikk minst fikk vi møtt våre samarbeidspartnere i NVMC's lokalavdelinger for en siste gjennomgang, og på Eleverum også folk fra NMK. Som vedlagte fotos viser var været ganske krevende, men vi satser på at temperatur og føre er helt annerledes om en drøy måneds tid!

Løypesjefen er i full sving med å ferdigstille roadbook og støttekart, vi sier ifra når det er klart. (Dette vil legges ut for nedlasting på samme måte som sist under fanen Roadbook 2016).

Oppkjøringen var langt ifra noen "bomtur", men bompenger må man betale! Under løpet trenger dere dog ikke å tenke på dette, det vil være ordnet på forhånd. (Klikk for å forstørre). Paying road-toll on a gravel road, in remote areas where roads are privately maintained this is quite common. Any tolls will be pre-paid by the commitee as necessary, so save your change. (Click to enlarge).

Just before this weekend members of the committee made a full drive-through of the 2016 route. The Roadbook was proofread and all sites for lodging and catering was visited and inspected. Last but not least we met with our helpers from the local chapters of the NVMC for a last briefing, and at Elverum also reps from NMK. As the attached photos show the weather conditions was quite demanding, so we are putting our bets on that temperature and road conditions will improve significantly during the next 33 days!

The Routemaster is now busy finalizing the Roadbook and supporting maps. We will notify you when they're ready for downloading.  (Under the tab Roadbook 2016, in the same manner as for the first leg).  

STARTLISTE OFFISIELL / STARTING LIST OFFICIAl

Fanen "Navneliste" er nå erstattet med STARTLISTE med offisielle startnumre.

The tab "Namelist" liste is now replaced by STARTLISTE - where the offcial starting numbers appear.

OPPDATERINGER / UPDATES - 28. FEB. 2016

Betalingfristen har utløpt og gledelig nok har 98% betalt på forfall eller kort tid deretter. Noen småjusteringer vil forekomme, men stort sett så er de på navnelisten de du møter på ridtet!

Vi har lagt ut veibeskrivelse (roadbook) og kart for den første dagen, fra start til lunsj - se respektive faner. Dette er ment som en prøve slik at dere kan gjøre dere kjent med å se på, skrive ut, og laste ned dokumentene fra drop-boksen. I tillegg så vil veien merkes på enkelte kritiske steder med symboler som forteller deg hvilken retning du skal ta. Se under fanen "Symboler". Resten av veibeskrivelsen kommer siden.

The deadline for payment has expired and 98% has paid on or shortly after the due date. Minor changes may occur, but by and large those on the name list will be the riders you will meet on the rally!

We have published the roadbook's first chapter covering the first day from start to lunch - se new tabs. This is meant as a test so that you can familiarize yourself with browsing, printing and downloading the documents from the drop-box. In addition the road will be marked with signs at critical points with exact directions. Se under the tab "Symboler" for explanation of road symbols. The remaining chapters of the roadbook will come at a late stage.

OPPDATERINGER / UPDATES 31. JAN. 2016

Vi minner om betalingsfristen 15. februar. STATISTIKK og  DELTAKERLISTE er oppdatert. Det er også lagt ut en ny fane KOORDINATER med GPS koordinater til kaffestopp, lunsjsteder og overnattingssteder underveis. Tanken er om man kjører seg bort; så kan man bruke koordinatene til å finne fram til neste stoppested vha. karttjeneste på smarttelefoner og tilsvarende innretninger.

We remind about the payment deadline the 15. February. The STATISTICS and PARTICIPANT lists are updated. A new tab KOORDINATER is published w/ GPS coordinates to coffeebreaks, lunchstops and hotels along the route. The idea is that if you should get lost you can use the coordinates to navigate to the next stop aby means of map-services on smartphones or similar devices.   

Betaling av 2016-løpet/ Payment 2016-rally

Vi minner om at betalingfristen for 2016-løpet er innen den 15. februar 2016 for at påmeldingen skal være gyldig. Manglende betaling medfører at vi vil stryke påmeldingen og tilby den til de som er på venteliste.

Se under ny fane "Betaling" for betalingsinformasjon.

Remember that payment for the 2016-rally must be in our bank-account within 15. February 2016 for your entry to be valid. In the case no payment is received we will remove your entry and offer it to anybody on the waiting list.

Se under new tab "Payment" for payment information.

Løpet er nå fullbooket! Rally is now fully booked!

Vi har nå 100 påmeldte delakere; 95 sykler med like mange ryttere og 5 passasjerer. Se under "Navneliste". Det vil bli etablert en venteliste for evt. ledige plasser i det tilfelle noen deltakere avbestiller. Meld i så fall din interesse til rullefører Bent Granberg på e-post be-granb@online.no.

We have now 100 participants; 95 mounts with equally many riders plus 5 passengers. Se under the tab "Name list". It will be established a waiting list for any freed-up entries in case of any cancellations. In that case register your interest to our enrollment officer Bent Granberg by email be-granb@online.no.

Påmeldingsstatus / Entry status

Se under fane "Statistics"  - der ligger info om fordeling av påmeldte.

See under  tab "Statistics" for info about participants.

2016 RALLY

Følgende har blitt lagt ut under egne faner:

 • Invitasjon til Trondhjemsridtet 1919
 • Løpsreglement 2016 løpet
 • Påmelding 2016 løpet


The following has been published under separate tabs:

 • Invitation to Trondhjemsridtet 1919
 • Regulations for 2016 rally
 • Entry form 2016 rally

 

Pga planlagte veiarbeider, er ruten for 2016 litt endret- og morsommere! Mer info ca 1 oktober! Because of planned roadworks, the route for Day 1 and 4 is modified a bit- and much funnier... More info to be presented ca 1st October.
KART/MAP 2016. FOR DOWNLOADING: LAGRE SOM BILDEFIL. SAVE AS FILE.

INFO FOR LØPET / RALLY 2016

8. jun, 2015

KALENDER FOR TRONDHJEMSRIDTET 1919, 4-7 JUNI 2016

LØPET 2016 ER NÅ KLART MED DET ALLER VIKTIGSTE: LØYPA OG TIDER. PÅ KARTET OVER ER LØYPA TEGNET INN MED SORT STREK. 2014-LØYPA ER TEGNET MED BLÅTT DER DEN IKKE SAMMENFALLER MED 2016-LØYPA. DET BLIR SAMME HOTELLER SOM I 2014 FOR DAG 1 OG 2, MEN DAG 3 BOR VI PÅ WADAHL TURISTHOTELL PÅ GÅLÅ- I PEER GYNTS RIKE!
LØYPA FOR 2016 BLIR OGSÅ LITT LENGER ENN I 2014, MEN NOE MINDRE KREVENDE ENKELTE STEDER. TIL GJENGJELD BLIR DET MER GRUS OG SPEKTAKULÆRE VEIER.
DATOER:
PÅMELDING ÅPNER 1 OKTOBER 2015. DET KOMMER EGNE DOKUMENTER FOR DETTE HER PÅ HJEMMESIDEN I LØPET AV SEPTEMBER. DER VIL OGSÅ REGLER FOR DELTAKELSE OG BETALING KOMME, F EKS PRISER OSV.
FRIST FOR PÅMELDING : 1 DESEMBER 2015.
FRIST FOR BETALING AV DELTAKERAVGIFT 15 FEBRUAR 2016.
ROADBOOK OG DETALJKART FOR NEDLASTING KOMMER MEDIO MAI 2016
VI HÅPER DETTE GIR DEG NOK INFO FORELØPIG, MEN FØLG OSS HER FOR MER INFO ETTERHVERT! NESTE INFO: AUGUST

PLEASE SEE ABOVE MAP FOR 2016-DETAILS. TRACK FOR 2016 IS IN BLACK. (2014 IN BLUE WHERE DIFFERENT BY THEN) . HOTELS DAY 1 AND 2 WILL BE AS IN 2014, BUT DAY 3 WILL BE AT WADAHLS TURISTHOTELL AT GÅLÅ- THE PEER GYNT AREA!
TRACK 2016 WILL BE SLIGHTLY LONGER THAN IN 2014, BUT A LITTLE LESS CHALLENGING SOME PLACES. ON THE OTHER HAND WE ARE SURE YOU WILL FIND IT VERY SPECTACULAR - AND CHALLENGING.....
SOME DATES:
SIGN-UP OPENS 1 OCTOBER 2015, AND MORE INFO ON THIS (PRICES++) WILL BE GIVEN HERE LATE SEPTEMBER.
END OF SIGN-UP: 1 DECEMBER 2015.
LAST DATE FOR PAYMENT: 15 FEBRUARY 2016.
ROADBOOK AND MAPS FOR DOWNLOADING MEDIO MAY 2016
WE HOPE THIS WILL GIVE YOU THE OVERALL VIEW FOR NOW, AND PLEASE FOLLOW US ON THIS WEBSITE FOR MORE INFO. NEXT INFO: AUGUST

Roy 09.06.2016 20:00

Tack för ett fantastiskt evenemang.
Och tack för att ni visat Norge för mig.
Suveränt.
Mvh Roy

Kim Jarre 23.11.2015 00:37

Du har helt rett. Fikk "tipset" via NVMC's facebook-side og sjekket ikke datoen. Henvisningen fjernes.

Kjell Bardal 19.11.2015 22:10

Hei,

Jeg tror dere bør se litt nøyere på "nyheten" om Englandsbåten, det er ikke akkurat ferskvare dere viderebringer her.

Kjell B.

Bent Granberg 16.10.2015 10:11

Hei. Vi skal ha et styremøte i Trondhjemsridtet 1919 onsdag 21. oktober. Startlisten vil bli diskutert og legges antagelig ut (ukentlig?).

Bent 27.10.2015 21:26

Hei Dag. På møtet ble det besluttet at påmeldinglisten først blir publisert primø desember. Jeg har ikke mottatt noen påmelding fra deg.
Bent

Dag Øby 27.10.2015 16:55

Hei Bent!
Venter på at startlista legges ut så jeg kan få en bekreftelse på at min påmelding er mottatt. Uten bekreftelse kan jeg jo ikke være sikker på det.

Hans S. Johansen 15.10.2015 20:06

Hei Bent.
Jeg kunne godt tenke meg å se startlisten for 2016 ridtet.
Før 2014 ridtet var det kontinuerlig oppdatering, jeg savner dette for2016.
Hans S.J.

Lars 16.09.2015 12:31

Hej desperados ,jag Lars anmaler mig redan nu, eftersom jag ar pa tur med cafe'den flygande Hollendaren och den svarte hoegfjell explorer Harley'n, i october.

Rolf Barry-Berg 19.09.2015 17:17

Hei Lars! Flott at du blir med igjen- selvfølgelig. Med eller uten bremser! Alle dokumentene finner du her om ca to uker!! Følg med!

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...