Siste nytt

Bilder fra Rally hver dag

9. okt, 2014

6. jun, 2014

Her ligger det mange flotte bilder Takk til Stein

https://www.facebook.com/Trondhjemsridtet

26. mai, 2014

2 nye kart over Røros.

NYE DOKUMENTER/NEW DOCUMENTS/NEUE DOKUS

COMMITTEE LEADER AND ROOM-MATE ON HIS 1952 KS 601. FROM NOW ON , PLEASE FOLLOW US ON RIDERS INFOS, NEWS!

NYE DOKUMENTER VIL FRA NÅ AV BARE VÆRE AV DIREKTE RELEVANS FOR DELTAKERNE- OG DERE VIL FINNE DEM UNDER EN NY KNAPP PÅ TOPPEN AV MENYEN TIL VENSTRE PÅ HOVEDSIDEN: "RIDERS INFO, NEWS". HER GÅR DERE INN OG LASTER NED DOKUMENTENE ETTERHVERT SOM DE KOMMER. DET VIL KOMME BULLETINER ETTERHVERT SOM VI NÆRMER OSS START. ROADBOOK OG KART FOR DAG 2,3 OG 4 VIL BLI LAGT UT FOR NEDLASTING HER PRIMO MAI. HUSK AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR Å TA MED ALLE NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL START, FEKS ROADBOOKS OG KART..
SISTE DOKUMENTER SOM ER LAGT UT ER FRA 26 MARS :

-INFORMASJON OM STARTPROSESS OG PARKERING PÅ NORSK OG ENGELSK, 

-HOTELLISTE/ROMFORDELING (VIL DU HA EN ANNEN ROMKAMERAT MÅ DU BYTTE SELV, LYKKE TIL...)

-STARTLISTE

NEW DOCUMENTS WILL FROM NOW ON BE RELEVANT FOR RIDERS ONLY. YOU WILL FIND THEM UNDER THE BUTTON "RIDERS INFO, NEWS" IN THE TOP MENU. PLEASE DOWNLOAD ALL DOCUMENTS FROM HERE. WE WILL PUBLISH MORE INFORMATION EVENTUALLY AS START IS NEARING. ROADBOOKS AND MAPS FOR DAY 2,3 AND 4 WILL BE PUBLISHED PRIMO MAY. REMEMBER YOU ARE RESPONSIBLE YOURSELF FOR DOWNLOADING AND BRINGING ALL RELEVANT DOCUMENTS TO START, F EX ROADBOOKS AND MAPS.
LAST DOCUMENTS FOR DOWNLOADING WERE PUBLISHED 26 MARCH AND ARE:

- INFORMATION ON START- AND PARKING PROCEDURES (NORWEGIAN AND ENGLISH)

- HOTEL LIST (IF YOU WANT ANOTHER ROOM- MATE, GOOD LUCK...)

-START LIST

NEUE DOKUMENTEN WERDEN JEZT UNTER "RIDERS INFO, NEWS" AM TOP MENY PRÄSENTIERT. BITTE SELBST DOWNLOADEN, UND ALLE NOTWENDIGE DOKUS AM START MITBRINGEN, ZB ROADBOOKS UND KARTEN. FÜR TAGE 2,3 UND 4 WERDEN DIESE DOKUS ANFANG MAI FÜR DOWNLOADEN ZUGÄNGLICH.
AM 26 MÄRTZ WAREN FOLGENDE DOKUS UNTER "RIDERS INFOS , NEWS " PRÄSENTIERT: 
-START- UND PARKIERUNGSINFORMATION (ENGLISCH UND NORWEGISCH)

-HOTELL LISTE 

-STARTLISTE

DOKUMENTER, PLAN FREMOVER. DOCUMENTS TO COME. KÜNFTIGE DOKUMENTEN

KART/ROADBOOKHOLDER FRA BILTEMA

NEDENFOR SER DERE ROADBOOK OG KART FOR DAG 1, SAMT TEGNFORKLARING. HUSK AT DERE SELV MÅ LASTE NED ALLE DOKUMENTER FOR LØPET- OGSÅ ALLE ROADBOOKS OG KARTER- OG MEDBRINGE DEM TIL START. DET VIL IKKE BLI UTLEVERT NOEN AV DISSE DOKUMENTENE UNDER LØPET. DERE FINNER ALLE DOKUMENTENE ETTERHVERT UNDER DOWNLOADS.DOC. VI HAR EN UTGIVELSESPLAN FOR NOEN DOKUMENTER SOM ER:

STARTLISTE (MIDLERTIDIG) CA MEDIO MARS
FORLEGNINGSLISTE (MIDLERTIDIG) CA MEDIO MARS
ROADBOOK OG KART DAG 2,3 OG 4 CA 10 MAI. 
DET KAN OGSÅ KOMME INFORMASJONSSKRIV I FORM AV BULLETINER SOM BLIR VARSLET HER PÅ SIDEN "NEWS", SÅ FØLG MED! 
I MELLOMTIDEN: STUDER SYSTEMET FOR KART OG ROADBOOK, SÅ DU BLIR KJENT MED DET. DET ER FORØVRIG ET VELKJENT INTERNASJONALT SYSTEM BRUKT I RALLIES OSV-....

HAR DU SPØRSMÅL OM SYSTEMET KONTAKT ROLF DIREKTE PÅ EMAIL:  barry-berg@getmail.no

ENGLISH:

PLEASE SEE LEGEND, ROADBOOK AND MAP DAY 1 BELOW, WHICH ALSO SHOULD BE DOWNLOADED FROM THE BUTTON "DOWNLOAD.DOCS". MAKE YOURSELF FAMILIAR WITH THE SYSTEM AS SOON AS POSSIBLE, AS YOU WILL HAVE TO DOWNLOAD AND BRING ALL THESE DOCUMENTS TO THE RALLY YOURSELVES. WE WILL GIVE NO HANDOUTS DURING THE EVENT. THE ROADBOOK IS BASED ON AN INTERNATIONAL SYSTEM FOR RALLIES...
OUR PLAN FOR NEXT DOCUMENTS ARE :

STRTLIST (DRAFT): MEDIO MARCH
ACCOMODATION LIST: MEDIO MARCH
ROADBOOK AND MAPS DAY 2,3 AND 4: CA 10 MAY

PLEASE NOTICE WE WILL PRESENT SOME INFORMATION AS BULLETINS, WHICH WILL BE ANNOUNCED HERE UNDER "NEWS", SO PLEASE HANG ON TO THESE PAGES.
If you have questions to the system, please do not hesitate to kontakt Rolf directly on email:
barry-berg@getmail.no

DEUTSCH

BITTE ZEICHENERKLÄRUNG, (TEGNFORKLARING/LEGEND) ROADBOOKS UND  KARTE TAG 1 (DAG 1) LESEN UND DOWNLOADEN UND LERNEN. SIE MÜSSEN SELBST ALLE DOKUMENTE DOWNLOADEN UND AN DER RALLYE MITBRINGEN, ALS WIR KEINE DOKUMENTEN AUSLIEFERN WERDEN. WIR WERDEN AUCH INFO ALS "BULLETINS" HIER PRÄSENTIEREN- SO FOLGEN SIE UNS HIER!

UNSER ZEITPLAN ANDERE DOKUMENTEN IST:
STARTLISTE (VORLÄUFIG) MEDIO MÄRTZ
UNTERKUNFTLISTE (VORLÄUFIG) MEDIO MÄRTZ
ROADBOOK TAG 2,3 UND 4: CA 10 MAI.

HABEN SIE FRAGEN ¨UBER DAS SYSTEM BITTE ROLF DIREKT AN EMAIL  barry-berg@getmail.no KONTAKTEN. 

FORKLARINGER TIL ROADBOOK. FØLG MED UNDER DOWNLOADS FOR NEDLASTING AV DAG 1. LEGEND ROADBOOK. SEE DOWNLOADS FOR DOWNLOADING DAY ONE . LÆR DEG SYSTEMET ALLEREDE NÅ!! LEARN THE SYSTEM NOW! LERNEN SIE DAS SYSTEM NUN!
KART/MAP DAG 1 ETAPPE/LEG 1. SE UTDRAG ROADBOOK UNDER OG TEGNFORKLARING. SEE EXTRACT ROADBOOK AND LEGEND- AND LEARN THE SYSTEM.
Nå legger vi snart ut Roadbook og kart for første etappe. Følg med!! You will soon find Roadbook and Map for Leg 1. Hang on!! Sie werden bald das Roadbook und Karte für Etappe 1 finden. Folgen Sie uns!

HOTELL VED START/MÅL NEARBY HOTEL

QUALITY HOTEL OLAVSGAARD VED E6/EXIT 44. SPESIALPRISER FOR TRONDHJEMSRIDTET 1919 REF #118129

TRONDHJEMSRIDTET 1919 HAR GJORT EN AVTALE MED QUALITY HOTEL OLAVSGAARD SOM LIGGER VED AVKJØRSEL 44 PÅ E6, 3 KM FRA MORTENS KRO. HER HAR VI SPESIALPRISER, OG HOTELLET HAR NOEN PARKERINGSMULIGHETER. SE BOOKINGDATA NEDENFOR:

ENGLISH: 

WE HAVE AN AGREEMENT WITH A NEARBY HOTEL, QUALITY HOTEL OLAVSGAARD , SITUATED AT EXIT 44 AT E6, ONLY 3 KMS FROM START/FINISH AT MORTENS KRO. SOME LIMITED PARKING POSSIBILITIES.PLEASE SEE BOOKING DATA BELOW:

BOOKING DATA:

ENKELTROM (SINGLE ROOM) NOK 780,- INCL FROKOST/BREAKFAST

DOBBELTROM/DOUBLE ROOM NOK 1080,- INCL FROKOST/BREAKFAST

BOOKING CODE  # 118129 

BOOKING AT TLF +47 63 84 77 20 HVERDAGER/WORKDAYS kl. 08.00 – kl. 16.00
eller booking@olavsgaard.no

BETALINGSINSTRUKSJON/INSTRUCTIONS FOR PAYMENT/ZAHLUNGSANWEISUNGEN

WELCOME, BIENVENUE,WELCOME, VELKOMMEN 7-10 JUNI HILSEN KOMITEEN

6 JANUAR 2014:

VIKTIG FOR ALLE DELTAKERE:!!!

ALLE SOM HAR SENDT INN SITT PÅMELDINGSSKJEMA KAN FÅ STARTE I TRONDHJEMSRIDTET 1919. VI HENVISER TIL TEKSTEN NEDENFOR- OG TIL DET PÅMELDINGSSKJEMAET OG DE TILLEGGSREGLER DU ALLEREDE HAR AKSEPTERT IFM LØPET. VENNLIGST LES VIDERE....

ALL ENTRANTS WHO SENT US THEIR ENTRY FORM MAY PARTICIPATE IN THE RALLY. PLEASE SEE THE ENTRY FORM AND THE REGULATIONS OF THE EVENT ALREADY PUBLISHED- AND PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION AS WELL

ALLE TEILNEHMER DIE DAS ANMELDEFORMULAR EINGESCHICKT HABEN KÖNNEN IN DER RALLYE TRONDHJEMSRIDTET 1919 TEILNEHMEN. BITTE NOCHMALS DIE "ENTRY FORM" UND REGULATIONS OF THE EVENT LESEN- UND AUCH DIE FOLGENDE INSTRUKTIONEN

NORSK:

Bekreftelse om løpsdeltakelse

Arrangementskomitéen for ”Trondhjemsridet 1919” har gleden av å meddele at din påmelding til 2014-løpet er mottatt og akseptert. Vi minner om fristen for innbetaling av startkontigenten er 15. februar 2014.

Startkontingent pr. person (fører eller passasjer) er

  • 4.250 kr. ved innkvartering i dobbeltrom
  • og
  • 4.950 kr i enkeltrom

Startkontigenten betales til Trondhjemsridtets konto:1503.25.49060

 Ved overføring fra utlandet:

 NVMC Trondhjemsridtet, DNB

IBAN: NO5315032549060

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Ved utenlandsoverføring må det legges til 100 kr. i overføringsgebyr (transfer fee).

Dersom påmeldte av ulike grunner ikke kan delta i løpet, kan startkontingenten, minus et administrasjonsgebyr på 20% bli refundert, dersom skriftlig søknad om dette er mottatt innen 1. mai 2014.

Etter 1. mai vil startkontingent ikke bli refundert. Se for øvrig løpets tilleggsregler som ble sendt samtidig med påmeldingsskjemaet.

 Vi ønsker deg velkommen til løpet 7-10 juni, og  tillater oss å henvise til løpets websider for videre informasjon  . 

Med Vennlig hilsen

 Rolf Barry-Berg

Formann i løpskomitéen for ”Trondhjemsridtet 1919”

ENGLISH

 Confirmation of rally participation

The Organising Committee for "Trondhjemsridet 1919" is pleased to announce that your registration for the 2014 rally has been received and accepted. We remind that the deadline for payment of the entry fee is 15th February 2014.

Entry fee per. person (driver or passenger) is


• NOK 4.250,- with accommodation in a double room
and
• NOK 4.950,- in single room


The entry fee  shall be paid to “Trondhjemsridtets” bank account # 1503.25.49060.

Information for international bank-transfers:

NVMC Trondhjemsridtet, DNB
IBAN: NO5315032549060
BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX

For foreign transfers NOK 100,- must be added to the total amount (transfer fee)

Entry fees, in the event of non-attendance, shall be refunded, less a 20% Administration Fee – subject to the receipt of a written application before 1st May 2014.  After 1st May, Entry Fees shall not be refunded. Please see already received Entry form.

 Welcome to us for the rally 7-10 June, and please pay attention to our website as all information will be given there.

 Sincerely


Rolf Barry Berg
Chairman of the Race Committee for "Trondhjemsridtet 1919"

DEUTSCH 

Bestätigung Ihre Teilnahme Der Rallye Trondhjemsridtet 1919 

Der Veranstaltungskomitee für "Trondhjemsridet 1919" freut sich bekanntzugeben, dass Ihre Anmeldung für die Rallye 2014  akzeptiert ist.


Wir erinnern Sie daran bitte,  die Frist für die Zahlung der Teilnahmegebühr beträgt 15 Februar 2014.
Startgebühr pro. Person (Fahrer oder Beifahrer) ist

• NOK 4.250,- mit Unterkunft im Doppelzimmer
und
• NOK 4.950,- im Einzelzimmer

Startgebühr zahlbar an Trondhjemsridtets Konto: 1503.25.49060

Bei der Übertragung aus dem Ausland:

NVMC Trondhjemsridtet, DNB
IBAN: NO5315032549060
BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX

Für Auslandsüberweisung muss auf NOK 100 hinzugefügt werden (Überweisungsgebühr).

Für Ihre Stornierungen werden wir 20% Rückgeben bis 1 mai 2014. Danach keine Rückgabe. Bitte lesen sie die «Regulations of the event» die Sie schon mit Ihrer anmeldeformular  (Entry form) empfangen haben.

 Wir wünschen Ihnen herzlich willkommen bei uns 7-10 Juni ! Weitere Infos werden wir über die Website der Rallye geben.

MvG

Rolf Barry-Berg
Vorsitzender des Veranstaltungskomitees "Trondhjemsridtet 1919"

STATISTIKK/STATISTICS PR 6 JANUAR 2014:

BIKER 1979. HVEM/WHO/WER?

KORT STATISTIKK: SOME STATISTICS: ANTALL/NUMBERS/ANZAHL:

BIKERS: CA 95
(Some staffmembers will have to go by car..)

OLDEST BIKE: H-D 1916

OLDEST BIKE W/SIDECAR: HENDERSON 1924 or INDIAN PP 1917

AVERAGE AGE OF BIKES : CA 1935

PASSENGERS: CA 6

NATIONS: 8

SIDECARS: CA 20

LADY ENTRANTS: 4 (AVERAGE AGE: 29)

STAFF: CA 8 (AVERAGE AGE: 30+)

TOTAL NUMBER OF PEOPLE GOING TOGETHER ON EVENT: CA 108

 

Indianer på sporet av Trondhjemsridtet! Men de ble fersket! No smoke No Indian!

Informasjon fra komiteen/Information from the committee


Disse hjemmesidene er under konstant utvikling, og oppdateringen er ennå ikke ferdig.Du kan derfor oppleve at tekstene på informasjonssidene kan variere litt, mens budskapet er det samme.  Det vil stadig komme nyheter her- så følg med! 

Følg også med på utviklingen i hvem som melder seg på- så ser du at vi får et trivelig og aktivt sosialt miljø- hvor også du er velkommen

These webpages are under continuous updating, so do not get surprised if you find the text to change a little from time to time. But the main message will be the same. 
We also recommend you to keep updated on the entrants list- and we promise this is a bunch of bikers that are doing this to have fun - challenging their machines and themselves across Norway. Why not join us?

Siste nytt! Latest news!

27. mar, 2014

6. des, 2013

8. nov, 2013

Sjekk parkering start nr. og hotell reservasjon.

Se denne! Den obsevante seer vil gjenkjenne noen Norske førere. August.... er en av dem August hva? Og hvilken mc?

Ditt Påmeldingsskjema og Tilleggsregler for løpet iht FIVA-reglene er nå klare for nedlasting. Klikk på linken over eller gå til "Downloads".
Your FIVA-Entry form and Regulations for the Rally is ready for downloading. Please click on the link above og go to "Downloads".
Ihre FIVA anmeldeformular und Bestimmungen für die Rallye sind klare zum downloaden. Bitte link oben drücken oder sie werden die Dokumenten über "Downloads" finden.

Vi har lagt ut 40 nye bilder!

8. okt, 2013

8. okt, 2013

8. okt, 2013

2. okt, 2013

22. sep, 2013

Great Interest for our 2014 Rally!!

By Oct 8th we have 50 entrants from7 nations and with 14 different motorcycle makes represented. We will consider increasing number of participants, so do not hesitate to sign-in.

Viele Teilnehmer von 7 Nationen mit 14 Motorradfabrikaten

Am 8 Oktober sind wir 50 Teilnehmer von 7 Nationen mit ins Gesamt 14 verschiedene Motorradfabrikaten. Wir überlegen den Teilnehmeranzahl zu erweitern, so Sie können sich noch anmelden!

STOR INTERESSE FOR TRONDHJEMSRIDTET 1919!

Vi passerte 50 påmeldte idag 8 oktober, og allerede nå ser vi at vi må gjøre noe med antall deltakere- dvs prøve å utvide- så bare fortsett å meld dere på. Pr 50 deltakere har vi 7 nasjoner representert med i alt 14 forskjellige motorsykkelmerker. Foreløpig leder Zündapp i antall foran H-D, men dette kommer helt sikkert til å endre seg!

Team Indian Oslo Vest er klare! Hvor bliver H-D Gutta?

Herbert Albert 16.10.2013 19:15

Her er det en som virkelig koser seg!

Rolf 05.10.2013 12:59

Da fikk vi sjekket at også du følger med!

bent granberg 04.10.2013 20:00

ser med forferdelse at jeg har fått nytt fornavn I deltagerlista!

er døpt Bent (ikke Bengt)

med fortsatt vennlig hilsen BENT

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...