Sponsorer / Sponsors

Kultur / Culture

«Trondhjemsridtet 1919» er levende kultur!

Norsk Motorcycle-Klub ble stiftet i 1916, men pga. krig i Europa og bensinrasjonering var det først høsten 1919 at de endelig fikk organisert et skikkelig løp. Distansen Kristiania – Trondhjem – Kristiania skulle gjennomføres med kun 6 timers pålagt hvile i Trondheim. Rittet ble vunnet av unggutten Erik Gotaas som kjørte en Excelsior 1919. Trondhjemsridtet ble arrangert fram til 1924, og deretter gjenopptatt av NVMC i 1979. Norsk Motorcycle-Klub valgte i 1930 å endre navnet til Norsk Motor Klub. År­saken til navnebyttet var at billøp var blitt en stor del av aktivitetene. I 2019 er det 100 år siden det første Trondhjemsridtet, og det er svært gledelig at Norsk Motor Klubb igjen har gått inn som hovedsponsor.

Norsk Veteran Motorsykkel Club har arrangert Trondhjemsridtet i 1979, 1984, 1989, 1994, 1999 og i 2010, - men da som et 3 dagers ritt enten mellom Oslo -Trondheim eller Trondheim - Oslo. I 2012 organiserte en liten gruppe medlemmer i NVMC et «prøveløp» over 4 dager fra Oslo til Trondheim og tilbake til Oslo. Løpet hadde internasjonal deltakelse og ble en suksess. Gruppa gjentok suksessen i 2014 under navnet «Trondhjemsridtet 1919». Etter løpet i 2014 ble gruppa etablert som en egen organisasjon under navnet «Trondhjemsridtet 1919», og de samarbeider med lokalavdelingene i NVMC langs løypa om å gjennomføre løpet. Løpet i 2016 var samtidig et jubileumsløp for Norsk Motor Klubb som fylte 100 år.

«Trondhjemsridtet 1919» er en organisasjon med 73 medlemmer som har som oppgave å arrangere «Trondhjemsridtet 1919» hvert annet år som et internasjonalt veteranmotorsykkelløp. Planen er å arrangere løpet i 2019, 2021, 2023 osv. «Trondhjemsridtet 1919» samarbeider med NVMC, LMK, FIVA og Kulturvernforbundet for å skape et motorhistorisk jubileumsløp 100 år etter det første Trondhjemsridtet.

Våre gode samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer vises ovenfor (klikk på bildet for større utsnitt).

* * * * *

«Trondhjemsridtet 1919» is living culture!

Norsk Motorcycle-Klub was founded in 1916, but because of war in Europe and fuel rationing they had to wait until the autumn of 1919 before they could organize a proper rally.  The distance Kristiania (name of Oslo at the time) -  Trondhjem (name of Trondheim at the time) – and return to Kristiania was to be covered with only 6 hours compulsory rest in Trondheim. The rally was won by the youngster Erik Gotaas who rode an Excelsior (USA) 1919-model. Trondhjemsridtet, as the rally eventually became known, was run annually up to and including 1924. Later the rally was resurrected by the NVMC (Norwegian Veteran Motorcycle Club) in 1979. The original organizer, Norsk Motorcycle-Klub, chose in 1930 to change their name to Norsk Motor Klub. The reason was that motor car-racing had become a substantial part of their activities. In 2019 it is 100 years since the first Trondhjemsridtet, and it’s very pleasing that Norsk Motor Klubb (current spelling) again has agreed to be the main sponsor.

Norsk Veteran Motorsykkel Club organized Trondhjemsridtet in 1979, 1984, 1989, 1994, 1999 and in 2010; but then as a 3-day event covering the distance either Oslo - Trondheim or Trondheim – Oslo. In 2012 a small group of members of NVMC organized a “trial rally” - 4 days from Oslo to Trondheim and back. The rally had international participation and turned out a success. The group repeated this success in 2014 as «Trondhjemsridtet 1919».  After the 2014 rally the group was established as a separate organization also named «Trondhjemsridtet 1919.  It co-operates with local chapters of NVMC along the route, providing the local service and assistance necessary to make the rally possible. The 2016 rally was also a jubilee rally, commemorating the centenary of the foundation of Norsk Motor Klubb.

«Trondhjemsridtet 1919» is an organization with 73 members. Its only purpose is to organize «Trondhjemsridtet 1919» bi-annually as an international historic motorcycle rally. Rallies are planned in 2019, 2021, 2023 etc.

«Trondhjemsridtet 1919» co-operates with NVMC, LMK*, FIVA and Kulturvernforbundet ** to organize a historical motorcycle jubilee rally 100 years after the first Trondhjemsridtet was organized.

*) The Norwegian Federation of Historic Vehicle Clubs

**) The Norwegian Federation of Cultural Heritage Organizations

Our good partners, supporters and sponsors are shown above (click the image to enlarge).

 

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...