Roadbook 2022

Se på, printe og laste ned Roadbook

Klikk på lenkene (understreket) nedenfor for å se på kapitler av Roadbook. Dokumentet vil lastes ned fra dropbox.com. (Du trenger ikke være medlem eller melde deg inn for å få tilgang til dokumentet, klikk vekk bokser med tilbud om medlemskap).

Ett nytt vindu vil åpne seg der du ser Roadbooken, det er i alt 21 nummerte enkelsider, evt. 11 doble sider. Du kan velge og printe disse sidene ut direkte eller laste dem ned.

Sidene er merket slik: D=Dag E=Etappe a=ark (hvis Etappen har flere ark)

D2 E3 a1 betyr Dag 2, Etappe 3, ark 1 (enkel ark)

D1 E2 a3_E3 a1 betyr Dag1, Etappe 2 ark3 og Etappe 3 ark1 (doble ark)

Du kan velge mellom flg. formater:

  • A4 stående enkeltark, PDF (størst skrift, men det blir mange ark)
  • A4 liggende dobbeltark, PDF (halve størrelsen, klipper man arkene i 2 kan man lime sammen en remse som passer i de fleste Roadbook-holdere)
  • Enkeltark i .JPG format (du kan redigere, krympe, forstørre osv. etter eget ønske)

Klikke på "Last ned" feltet i øvre venstre hjørne for å laste ned.

Filen legger seg nå ned i venstre hjørne av bildet, slep den over i en mappe på skrivebordet.

Enkelsider PDF

Dobbeltsider PDF

Enkelsider JPG

Forklaring til Roadbook

 

Hvis du har problemer med å laste ned roadbook så send en e-post til kim.jarre@gmail.com

Har du ikke e-post så kan du ringe til Kim Jarre  på (+47) 9307 1450.

Look at, print and download Roadbook

Click the underlined links below to look at, print og download chapters of the Roadbook. The document will be downloaded from dropbox.com. (You don't need to be a member or sign up to have access to the document, click away all offers about membership etc.).

A new window will open where you see the Roadbook, there is in total 21 numbered single pages, alt. 11 double pages. You can choose a page and print it out directly or download it.

Click on the "Download" button in the upper left corner.

The file will download and be visible in the lower left corner. Drag it over to a folder on your desktop.

The pages are marked like this: D=DAY E=Etape (Stage) a=page (if the stage has more than one page)

D2 E3 a1 means Day 2, Stage 3, page 1 (single sheet)

D1 E2 a3_E3 a1 means Day 1, Stage 2 page3 and Stage 3 page1 (double sheets)

You can choose between the following formats:

  • A4 portrait single page PDF (biggest letters, but it will be many pages)
  • A4 landscape double page PDF (half size, if one cuts the pages in two one can glue together a narrow scroll that will fit most road-book holders)
  • Single pages in .JPG format (you can edit, shrink, enlarge etc. to your own liking)

Single page PDF

Double pages PDF

Single pages JPG

ENGLISH Info

DEUTSCH info

 

if you have problems downloading roadbooks please send an e-mail to kim.jarre@gmail.com

If you don't have access to e-mail please call Kim Jarre at (+47) 9307 1450.

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...