Løpsreglement Trondhjemsridtet 1919

TRONDHJEMSRIDTET 1919

LØPSREGLEMENT

Pr. 15. juni 2018

Trondhjemsridtet 1919 er et historisk basert turløp på offentlige og private veier for å gjenskape Trondhjemsridtet slik det ble arrangert i perioden 1919-1924 og derved øke interessen for de aller eldste motorsyklene i vår kulturhistorie.

Løpet er et turløp uten konkurranseelementer, basert på kartorientering og kjørebeskrivelse.  Hastighet eller tidtaking vil ikke danne grunnlag for premiering.

Løpet arrangeres ihht. den internasjonale organisasjonen for veterankjøretøy FIVAs regelverk for FIVA National Event og er åpent for alle FIVA-klasser A-D, dvs. motorsykler bygget til og med 1945 kan delta. 

Løpet vil være uegnet for svært gamle motorsykler uten girkasse og med remdrift.

Dersom løpet blir overtegnet, vil de eldste motorsyklene ha fortrinnsrett. Det er arrangørens privilegium å bestemme hvem som får delta.

Løpet vil avvikles over 4 dager med tre overnattinger, fra Oslo til Trondheim og retur.
Løpet vil i hovedsak gå på maleriske veier, mange av dem med grusdekke og av varierende standard. Deltakerne må være forberedt på til dels krevende veidekke og fjelloverganger med lav temperatur- og et vekslende vær.

For deltakelse forutsettes derfor at både rytter og motorsykkel er i stand til å gjennomføre løpet som må anses som relativt krevende - også fysisk.

Innkvartering vil finne sted på gode hoteller og overnattingssteder, og startavgiften inkluderer alle måltider og overnatting. Startavgift pr. person (fører eller passasjer) og hva den dekker meddeles i invitasjonen for hvert løp og skal betales iht. opplysninger gitt der.

Deltakerne føres opp på startliste etter arrangørens bestemmelser. For å bli akseptert som deltaker skal påmeldingsskjema samt innbetaling av startavgift være arrangøren i hende innen de tidsfrister som er satt.

Nærmere bestemmelser om dette fremgår av invitasjon for hvert løp. 

Den offisielle startlisten vil bli publisert på Trondhjemsridtets hjemmeside

www.trondhjemsridtet.com og vil inneholde informasjon mht. de deltakerne som er akseptert og som har betalt startavgift.

Dersom påmeldte av ulike grunner ikke kan delta i løpet kan startavgiften, minus et administrasjonsgebyr, bli refundert som angitt for hvert arrangement.

Man kan ikke delta i løpet med en annen motorsykkel enn den som står beskrevet i den offisielle deltakerlisten, med mindre dette er godkjent av arrangøren på forhånd.

Normalt er Start og Mål samme sted, og stedet samt startprosedyre vil bli meddelt i invitasjon til hvert løp.

Deltakeren skal følge oppsatt rute og tidsplan iht. roadbook, og under hele løpet må deltakerne respektere norske trafikkregler og ta hensyn til deltakere, publikum og funksjonærer på en verdig måte.

Dersom en deltaker blir utsatt for havari, stopp eller trafikkulykke - eller skal bistå ved trafikkulykke iht. norsk lovverk - skal arrangøren straks varsles.

Deltakeren skal også holde seg orientert om informasjon fra arrangøren underveis, bla. ved møter eller oppslag; f.eks. ved informasjonstavle el. infodesk.

Pålagte kontroller eller meldepunkter, f.eks. ved angitte steder i kjøreboken skal følges og deltakeren skal registrere seg ved disse dersom dette kreves.

Unnlatelse av å følge disse sikkerhets- og informasjonsanvisninger kan føre til utestengning fra løpet.

Kjøreboken (”roadbook”), kart, og annen relevant informasjon vil bli distribuert elektronisk på forhånd via e-post eller ”dropbox” eller tilsvarende. Deltakerne må selv skrive ut disse for eget bruk og medbringe dem underveis.

Arrangøren vil besørge transport av  deltakernes personlige bagasje. Denne skal være pakket i lukket bag eller koffert/tilsvarende og være tydelig merket. Vektgrense er 10 kg pr. person. Bensin og oljekanner medtas ikke pga. brannfare og risiko for tilsøling av medtatt bagasje.

En servicebil med tilhenger vil under løpet følge etter siste deltaker. Vanlig verktøy vil være tilgjengelig og det forutsettes prinsipielt at deltakeren selv skal reparere sitt eget kjøretøy. Det vil være noe faglig rådgivning tilgjengelig underveis.

Arrangøren vil frakte havarerte motorsykler til dagens sluttmål, dvs. overnattingsstedet. Derfra er i utgangspunktet deltakeren selv ansvarlig for å bringe motorsykkelen videre, evt. via eget forsikringsselskaps redningsforsikring.

Løpslederen (”Clerk of the course”) utnevnes for hvert løp og kunngjøres i invitasjon eller på annen måte. Løpslederen er løpets øverste leder og har under løpet ansvar for og myndighet til å iverksette løpsreglementet og dets bestemmelser, og avgjør enhver sak - også ved ethvert problem som ikke er medtatt i dette reglementet eller i tilfelle av uenighet om fortolkning av reglementet. Løpslederens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Deltakelse forutsetter at deltakeren godtar følgende erklæring, som for øvrig anses automatisk godtatt i og med innbetaling av startavgift:

ERKLÆRING:

  1. Jeg har lest løpsreglementet for Trondhjemsridtet og er inneforstått med at jeg er bundet av dette.
  2. Jeg erklærer at jeg er fysisk og psykisk i stand til å delta i løpet, og at jeg er kompetent til å delta.
  3. Jeg bekrefter at jeg forstår løpets art, type og potensielle risiko, og at jeg aksepterer denne risikoen. Jeg erklærer videre at, så vidt jeg har kjennskap til, innehar jeg som fører den kompetansestandard som trenges for et løp av denne type, at det påmeldte kjøretøyet er i god stand og høvelig for et slikt løp, og at det i samsvar med trafikklovgivning og forskrifter er godkjent for bruk på offentlig vei.
  4. Jeg erklærer at det påmeldte kjøretøyet er dekket av tredjepartforsikring slik det er krevet i norsk lov og forskrifter, og av personforsikring som dekker fører og passasjer.
  5. Jeg erklærer at jeg er i besittelse av et gyldig førerkort for det påmeldte kjøretøyet.
  6. Jeg er inneforstått med at løpsarrangøren ikke har ansvar for skader på eller tyveri av eller fra deltakernes kjøretøy - eller på noen måte kan gjøres ansvarlig for skade eller tap påført meg under eller i direkte forbindelse med arrangementet.
  7. Jeg godkjenner at arrangøren ”Trondhjemsridtet 1919” lagrer og behandler mine personopplysninger iht. GDPR. Dette gjelder navn og adresseopplysninger samt at resultater og fotografier, videoer osv. kan publiseres i media og på klubbens hjemmesider.

 

Tillegg pr. 14. januar 2019:

Dersom deltakeren ikke kan/ønsker å delta i løpet vil 100% av startkontingenten bli refundert, dersom skriftlig melding om dette er mottatt innen 1. mars 2019 pr. E-post. Trondhjemsridet 1919 vil refundere innbetalt startkontigent (i NOK) minus evt. bankoverføringsgebyrer. Refusjonen er i Norske kroner (NOK).

Mellom 1. mars 2019 og 1. mai refunderes kun 50% av deltakeravgiften dersom skriftlig melding om dette er mottatt per E-post innen 1. mai 2019. Trondhjemsridet 1919 vil refundere innbetalt startkontigent (i NOK) minus evt. bankoverføringsgebyrer. Refusjonen er i Norske kroner (NOK).

Etter 1. mai vil startkontingent ikke bli refundert.

 

Morten Engelberg 20.08.2018 04:23

Ser frem til startdag

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...